Labora er et selskap med et akkreditert laboratorium og fiskehelsetjeneste

Ledig stilling knappVi arbeider innenfor flere felt:

Laboratorietjenester:
Mikrobiologiske/kjemiske analyser av:

  • Vann, næringsmidler og fôr
  • Miljø og hygiene

Prøvetaking:
Akkreditert prøvetaking

Fiskehelsetjeneste:
Rutinebesøk
Helsekontroll
Diagnostikk
Kurs
Fiskepatogener

Konsulent:
Hygiene
Vannverk/godkjenningssøknader
ROS-analyser/Beredskapsplan
Internkontroll/3. parts revisjon


Våre kunder er:

Vannverk, helse-institusjoner, barnehager og skoler, næringsmiddelbedrifter, lakseslakterier, avfallsselskap, avløpsrenseanlegg, fiskeri- og havbruksbedrifter forskningsinstitusjoner, restauranter og storkjøkken

 

Labforum
Labora er medlem av LabForum,
en landsdekkende kjede av laboratorier