1958 – De første mikrobiologiske analyser

Etter å ha styrt byveterinærkontoret alene, ønsket Hole at utviklingen skulle gå fortere. For å kunne starte med mikrobiologiske analyser, ansatte veterinæren flere detektiver. Selv med flere detektiver, skulle det vise seg å ikke bli så enkelt å begynne med mikroanalyser.

Det manglet mye på laboratoriet for å kunne produsere medier og kjemikalier for analyser. Følgelig kjøpte kommunen inn mer utstyr på nyåret 1958. Det ble nå mulig å lage de første medier og reagenser. Destillert vann ble kjøpt på apoteket, men resten måtte tillages i laboratoriet. Dette var veldig arbeidskrevende. Koking, pH-justering, ny koking, filtrering og endelig sterilisering kunne ta hele dagen, i noen tilfeller flere dager. Ble det av uerfarne og uheldige gjort feil, var det bare å starte på ny frisk. Med litt uhell under medieproduksjonen kunne avlesningen av bakteriekulturene by på litt ekstra problemer. Men pågangsmotet var stort, og den første bakteriologiske prøven som ble innført i journal er datert 27/3/1958 – en liten milepæl var nådd.

Mary Sandvik ble også ny detektiv dette året.

Mary Sandvik ble også ny detektiv dette året.

Nå gikk utviklingen etter forholdene fort, fra en prøvemengde på 200 i 1958, til 2 200 i 1959. Oftest ble det tatt prøver av drikkevann, melk, fløte og iskrem. På denne tiden var det en del problemer med koliforme bakterier i melk og fløte. Etterhvert tilegnet detektivene seg ny kunnskap og ble god på å utføre teknisk krevende analyser. Med bedre utstyr og metodikk, ble det lettere å veilede kundene så de fikk bort disse koliforme bakteriene.

#Detektiverihvitt holdt folk og næring i nord trygg og frisk siden 1957.