1962 – Statens mastittlaboratorium kommer i drift

Statens mastittlaboratorium i sin spede begynnelse

Signe Wisth

Signe Wisth ser over hvor laboratoriet har utsendt prøveglass.

Med mange nye detektiver på plass i laboratoriet var det mye som skulle læres bort. Tiden måtte benyttes godt og det var vanlig at Svein Hole brukte utvidede matpauser til teoretisk undervisning. I senere tid kunne han få litt kritikk for å bruke matpausene til faglig spørsmål, informasjon eller avtaler. Da var det blitt en «gammel vane» å bruke matpausene til jobbrelaterte temaer. Takket være dette, observerte Hole hvor fort de nye detektivene mestret teknisk krevende analyser uten særlig teoretisk kunnskap. Utviklingen gikk fort videre og fra 1 februar 1962 kom statens mastittlaboratorium (*) i full drift.

Mary Sandvik, en av de første detektivene på mastittlaboratoriet.

Det var krevende å drive mastittlaboratorium med få detektiver, og en prøvemengde på 30 000 mastittprøver i året. Etter hvert måtte enda flere detektiver ansettes. Aktiviteten var sterkt økende frem til 1981, da mastittlaboratoriefunksjonen ble lagt til Statens veterinære laboratorium i Harstad

*Mastitt er en betennelsesreaksjon i juret på kua, og er en sykdom som har konsekvenser for melkeproduksjon.