1978 – Inngår avtale med miljøvernmyndighetene

Den tidlige oppbyggingen av et kjemisk laboratorium gjorde det i 1978 mulig å konkurrere om miljøanalysene i Nordland fylke. Alternativet som mange i miljøadministrasjonen hos fylkesmannen gikk inn for, var å bygge opp sitt eget laboratorium, men heldigvis ble ikke dette resultatet i Nordland. Jobben gikk til oss, og avtalen med miljøvernmyndighetene gjorde det mulig å forsterke kjemisk avdeling.

Kari Eidem

Avtalen medførte betydelige investeringer og ansettelse av en ny detektiv. Det ble kjøpt inn atomabsorpsjonsspektrofotometer (flamme og grafitt), for å kunne undersøke prøver mht tungmetaller, og det ble også investert i utstyr som styrket fagområdet næringsmiddelkjemi.

Kåre Paulsen med den første atomabsorpsjonsspektrofotometer i bakgrunn.

Hole og detektivene var dermed over i en helt ny epoke i laboratoriets oppbygging. Analyseutstyr kjøpt med statsstøtte ble senere betalt av byveterinærkontoret med analyseinntekter. Grunnlaget var dermed lagt for et utvidet salg av analyser. Dette gjorde laboratoriet mer økonomisk uavhengig av kommunale bevilgninger, og gav mer kompetanse og stabilitet i driften.