1986 – Fiskehelsetjenesten blir etablert

Fiskehelsetjenesten i Labora ble startet i 1986 av veterinær Birger Willumsen. På denne tiden begynte oppdrettsnæringen i nord å vokse og det var behov for veterinærer med spesiell kunnskap om fiskehelse. Detektivene visste ikke så mye om denne næringen når de starte. Men det gikk ikke lang tid før detektivene kunne veilede anlegg til en optimal produksjon med god fiskehelse og dyrevelferd.

Fiskehelsetjenesten i fremtiden

Siden den gang har Labora bygd opp kompetanse og erfaring i en voksende næring i gjennom flere tiår. Fiskehelsebiologene og veterinærene jobber kontinuerlig med å bidra til forebygging av fiskehelse og fiskevelferd til kundene. Nye problemstillinger og ny teknologi krever stadig ny kunnskap og kompetanse. En av utfordringene nå er å bekjempe og forebygge lakselus med ikke-medikamentelle metoder og samtidig ivareta fiskevelferden.

I dag har fiskehelseavdelingen vokst til fem detektiver, og fra 1 mai har Labora ansatt en svært erfaren fagleder til å lede fiskehelseavdelingen. Det jobbes også med å akkreditere fiskehelseavdelingen som inspeksjonsorgan etter ISO 17025. Kravet til dokumentasjon og kvalitetssystem har vokst de siste årene. Når akkrediteringen er på plass, vil dette forenkle kundene sitt dokumentasjonskrav om Labora som underleverandør til sine sertifiseringer som Global Gap og ASC. Det gir også trygghet for kundene at laboratoriet sitt internkontrollsystem og prosedyrer er bygd opp etter en akkreditert standard.