1995 – Labora får sin første akkreditering

I 1995 var det spesielt to hendelser som markerte seg. Først, Statens Næringsmiddeltilsyn overtok tilsynsansvaret for virksomhetene i Nordland som produserte næringsmidler av animalsk opprinnelse. Dette førte til mer detaljert styring av ressursene, økt aktivitet, enda bedre økonomi og flere detektiver i staben.

Kjøttkontroll var den første aktiviteten vi begynte med i 1957.

Akkreditering kommer i fokus

1995 var også året Labora fikk innvilget sin første akkreditering. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav fra et internasjonalt anerkjent akkrediteringsprogram *(Sjølie, 2014). For kundene våre betydde dette at de fortsatt fikk levert kvalitet og nøyaktige resultat på analyser, men nå med et offisielt kvalitetsstempel og garanti.

Laboratoriet vårt er også akkreditert i dag, og er akkreditert for:

Kjemisk analyse

Mikrobiologisk analyse

Molekylærbiologi/PCR

Veterinærmedisin

Fleksibelt akkrediteringsomfang

Faglige vurderinger og fortolkninger

Vi jobber også med å akkreditere fiskehelsetjenesten vår.

Sjølie 2014