Er avløpsvannet renset godt nok?

Ett av formålene med forskriften om begrensing av forurensning er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann. Dette gjelder alle bedrifter som slipper ut avløpsvann fra sanitæranlegg, gråvann, oljeholdig vann, renseanlegg, avløpsnett, prosessvann og fettholdig vann.

Avløpsvann må rensens før det slippes ut i vann/sjø. Ansvarlig for virksomheten skal ha på plass gode internkontroller. Virksomheten er lovpålagt å rapportere hvor mye avløpsvann og hvilke stoffer bedriften slipper ut i miljøet. De skal ha en beredskapsordning om det oppstår funksjonssvikt på anlegget, og rapporter skal føres årlig. For mye utslipp kan føre til alvorlige konsekvenser for anlegget, bøtelegging og ødeleggelser i miljøet.

Behov for veiledning?

For å være sikker på at vedlikeholdsrutinene dine har en effekt, reiser vi gjerne ut til anlegget ditt for å kartlegge risikoen, veilede til en optimal prøvetakingsplan, og vise hvordan du tar prøver av avløpsvann.

I laboratoriet vårt analyserer vi for mange ulike parametere innen kjemisk analyse, for eksempel kjemisk- og biokjemisk oksygenforbruk, suspenderte stoffer og fosfor. Vi tilbyr også akkreditert prøvetaking av avløp. Dette er et verktøy for å påse at prøvetakingen av avløpsvann på renseanlegg gjennomføres på riktig måte. Analyser av avløpsvannet gir videre et mål på om renseeffekten for anlegget ligger innenfor satte krav i forurensingsforskriften.

Bestille avløpsanalyse

Vet du hvilke avløpsvann analyse du ønsker? Bestill vannanalyse.

Ønsker du å vite mer om risiko, avløpsvann, akkreditert prøvetaking og hvilke parametere vi kan analysere for innen avløp? Ring oss på 75 56 63 00, eller send epost til firmapost@labora.no.

Våre ingeniører kjenner til forskriftene, utslippsgrenser, rapporteringsplikter og hvor ofte en bør ta prøver, og kan sammen med kunde utarbeide skreddersydde analysepakker tilpasset bedriftens internkontroll. Ved behov lager vi også prøvetakingsplaner/internkontroller for deg og følger opp din internkontroll. Vi er også en god analysepartner om du skulle være uheldig å oppleve avvik. Da er vi i beredskap for å løse problemet så effektivt som mulig.