Etablering i Tromsø

Tekst fra pressemelding, 3.januar 2019

-En naturlig del av utviklingen!

Labora, Nord-Norges største laboratorium, etablerer nå egen avdeling i Tromsø.

– I over 60 år har vi håndtert alle våre kunder fra en samlet lokasjon i Bodø, og hatt stor suksess med det. Etableringen i Tromsø er en naturlig del av utviklingen til Labora. Den nye avdelingen skal sikre at vi er enda tettere på kundene aller lengst i nord, sier daglig leder Karianne Jakobsen.

-Vi konkurrerer i et nasjonalt marked mot store, internasjonale aktører som Eurofins og SynLab. Vi har en svært kunnskapsrik stab, som har ansvaret for et bredt spekter med analyser for kunder over hele landet. I dag betjener vi blant annet store kunder som Sjøforsvaret, Hurtigruten og Widerøe, og vi har god kapasitet til å utvide kundeporteføljen, sier Jakobsen.

SIVA INNOVASJONSSENTER

Selskapet har skaffet seg lokaler i SIVA Innovasjonssenter ved UNN og er fornøyd med å kunne plante flagget midt i en arena for utvikling og vekst.

– Dette er et perfekt utgangspunkt for vår etablering. Å kunne ha en plassering sammen med en rekke forskningsbedrifter innenfor bioteknologi er til inspirasjon for de skal jobbe ved Tromsø-avdelingen.

LABORATORIEINGENIØRER

Med satsningen følger også behovet for kvalifisert og kompetanserikt personell. Jakobsen sier de leter etter to laboratorie-ingeniører som skal ha ansvaret for den daglige driften.

– Det skal være et tydelig bånd mellom avdelingen i Tromsø og hovedkontoret i Bodø. Vår samlede stab skal gjennom de to lokasjonene tilby næringslivet og privatpersoner i Nord-Norge pålitelige og nøyaktige analysetjenester.

SPESIALKOMPETANSE

Det største forretningsområdet i Labora er prøvetaking, analyser og rådgivning for kommunene innenfor vannforsyning og avløpshåndtering.

Selskapet har også spesialkompetanse innen sjømatnæringen, der Labora bistår med akkrediterte analyser og rådgivning tilknyttet blant annet kvalitet, hygiene og sykdom.

– Vi har i dag kunder i både Troms og Finnmark. Etableringen i Tromsø gjør at vi kan gi disse et langt bedre tilbud i framtiden, samtidig som vi legger til rette for videre vekst, avslutter Karianne Jakobsen.