Forskerlinja imponerer fagjuryen ved Bodinkonferansen 2023

Torsdag 16. februar var det duket for naturvitenskapelig konferanse ved Bodin videregående skole. Her fikk avgangselevene i Teknologi og forskerklassen presentert prosjektene sine til en fagjury. 

Elevene var fordelt på åtte grupper som har utført hvert sitt forskningsprosjekt over tre måneder og laget en poster for å presentere arbeidet. Bredden blant prosjektene var stor og omhandlet alt fra den ultimate kaste-vinkelen for en frisbee til kvalitetsendringer i ketchup og sennep. 

Etter presentasjonene fikk fagjuryen dele ut fire ulike priser til gruppene som utmerket seg. Oversikt over prisene: 

  • Lenoardoprisen: Beste poster 
  • Galileoprisen: Forsøksdesign 
  • Roslingprisen: Beste formidling 
  • Petter Smart-prisen: Ekstrapris hvis juryen ønsker

Formann i juryen var Kjetil Korsnes fra Nord universitet og BioVivo, Arne Ludvig Faaren fra Mizar Bio og Laboras egen Ingrid Lea Karlskås, avdelingsleder for mikrobiologi. 

–Det var veldig gøy å se hvor engasjerte og stolte elevene var over arbeidet sitt. Jeg er imponert over jobben de har gjort, forteller Karlskås. 

Strakk ut en hånd til næringslivet 

Ansvarlig for Bodinkonferansen er faglærer Arne Kristian Nordhei som forklarer at de prøvde å etterligne en ekte vitenskapelig konferanse. I tillegg ble elevene oppfordret til å søke informasjon utad. 

–Et av kriteriene i prosjektet var å ta kontakt med en relevant bedrift å få hjelp fra dem. Heldigvis for oss har bedriftene som oftest mulighet og lyst til å bidra, opplyser Nordhei. 

Gruppen som forsket på kvalitetsendringer i ketchup og sennep fra en lokal matprodusent kontaktet Labora og besøkte lokalene våre. De stakk av med Petter Smart prisen. 

–De var innom oss under prosjektperioden og fikk innspill til utforming av eksperimentene sine. Både jeg og mine kollegaer i Labora synes det er kjekt å utforske faglige tema sammen med engasjert ungdom, avslutter Karlskås.