Førsteskansen i Labora

Charlotte er vår flinke resepsjonsansvarlige, som du både møter på telefon og hvis du stikker innom laben vår i Bodø. Hun er førsteskansen vår og har ansvar for å veilede kunder, og koble på den riktige ekspertisen når fagspesifikke spørsmål melder seg.

– Jeg er førsteleddet til for all kundekontakt og -rådgivning, det man gjerne vil se på som en sentralbordfunksjon. Videre består mye av jobben av å distribuere innkomne prøver til de riktige avdelingene og ha den fulle kontrollen av hvilke analysepakker den enkelte kunden skal ha.

Viktige tidsfrister

Det at Labora er et akkreditert laboratorium handler blant annet om at prøver blir gjort innen en gitt tidsramme, og det er oppgaven til Charlotte å sørge for at prøvene er plass i riktig tid slik at tidsfristene opprettholdes.

– Hvis jeg skulle trekke frem noe som er utfordrende ved jobben, så er det akkurat dette med å skulle påse at budtjenesten klarer å levere til oss innen fristen og at logistikken er på plass. Logistikken i Nord-Norge er jo kompleks, sånn e det bare, og da må man ha gode løsninger for å fange opp forsinkelser og ha alternativ transport på plass.

– Det mest spennende med jobben jeg har er selve kundekontakten, og det å lære kundene å kjenne. Og så lærer jeg jo stadig vekk noe nytt om laboratoriefaget, og bygger på den måten stadig større kunnskap som er nødvendig for å være en god samarbeidspartner for våre kunder.