Informasjon om Labora og håndtering av Covid-19

Informasjon til kunder og samarbeidspartnere til Labora as

Situasjonen rundt Corona-viruset har utviklet seg raskt i verden og i Norge. Det ble i går innført en
rekke smitteverntiltak i hele samfunnet. Labora har som Nord-Norges største laboratorium, en
viktig funksjon i samfunnet og for våre kunder. Dette oppdraget tar vi på største alvor. Det er viktig,
at vårt personell er operativt og skjermes for smitte. Vi har derfor innført en rekke tiltak, for å
forebygge smitte og gi vårt bidrag til å stoppe smittespredning.

Under følger informasjon om hvordan Labora håndterer situasjonen:

Labora as har fortsatt åpent som normalt og alle analyser blir gjennomført etter gjeldende
tidsfrister, så lenge ikke annen informasjon blir gitt direkte til kunden. Vi gjør oppmerksom på, at
enkelte flyruter og annen transport kan være kansellert og vi etterstreber å holde god kontakt med
våre kunder, hvis alternativ transport blir nødvendig.
For å begrense spredningen av viruset og for å beskytte våre ansatte, har Labora innført følgende
tiltak (i tillegg til interne hygienetiltak):
1. Mottak av prøver skal skje rett ved inngangen til Labora sin inngangsdør. Posten (Bring) og
varetaxi leverer prøvene uten fysisk kontakt til våre ansatte.
2. Privatpersoner og andre som vil komme i kontakt med Labora, blir møtt av
informasjonsskilt på døra og et telefonnummer de kan ringe. Prøver kan settes innenfor
døra, så lenge utfylt følgeskjema vedlegges.
3. Hvis det er viktig med kontakt med vårt personell, er det hengt opp ringeklokke utenfor
døra. Vennligst respekter, at vi holder god avstand til hverandre ved personlig kontakt.
4. Ved mottak av prøver har Labora innført streng håndhygiene med hyppig håndvask, samt
desinfeksjon av emballasje og utstyr.
5. Vi ber kundene når de tar ut prøver som skal leveres til oss, om å tenke godt over sin egen
håndhygiene. Bruk engangshansker ved prøveuttak, eller vask hender både før og etter
prøveuttaket.
6. Ved en evt. karantene-situasjon og redusert bemanning, vil vi prioritere kunder som vi har
fast kontrakt med og evt. samfunnsviktige oppdrag.
7. Vi har opprettet en beredskapsavtale med samarbeidende laboratorier, slik at vi er sikret
analysekapasitet ved redusert bemanning.
8. Vårt fiskehelsepersonell og administrativt personell har hjemmekontor inntil videre, for å
minimere smitterisiko og spredning.
9. Fiskehelsepersonell vil være tilgjengelig til å utføre rutinemessige helseoppfølging og
akuttbesøk, etter ønske fra oppdrettsanlegg. Alle ansatte på fiskehelseavdelingen er
tilgjengelig på telefon. Ved spørsmål ta kontakt med avdelingsleder Eirik Wilkinson tlf. 97043836
10. Planlagte og annonserte kurs, der Labora er arrangør, utsettes inntil vi har bedre oversikt
over utviklingen.

Situasjonen blir vurdert fortløpende, og ved ny informasjon sendes dette ut til kunder og
samarbeidspartnere, så snart den foreligger.

For spørsmål ta kontakt ring Labora på 755 66300
eller ta kontakt med:

Karianne Jakobsen 
Daglig Leder
Tlf. 916 75104 

Bjørnar Skjemstad
Salgssjef
Tlf. 902 59961