Kontroll på 1.2 millioner liter vann

1.2 millioner liter vann roterer hvert eneste døgn i anlegget til Nordlandsbadet i Bodø spektrum. Få av oss tenker over hva som egentlig behøves av kontroll, oppfølging og vedlikehold for å opprettholde god vannkvalitet. Vet du hva som trengs for å sikre at badevannet er trygt og friskt?

Vi tok oss en tur innom Nordlandsbadet for å se hvordan de gjør det;

Ivar Westvig i Bodø spektrum kontroller badevannet nøye. Kontinuerlig måles

Ivar Westvig kontroller vannet 

blant annet pH og klorinnholdet i vannet. Temperaturen skal være stabil og vannet skal, selvfølgelig, være rent.

– Man blir spesielt interessert i vann og vannkvalitet, det må man jo si. Men så er det også akkurat det våre badegjester må kunne forvente av oss og det tilbudet vi har, sier Westvig.

Uønskede badegjester

Bakterier er uønskede badegjester i Nordlandsbadet, og for å sikre seg mot besøk av disse, blir badevannet renset, skyllt og får en tilsetning av klor med jevne intervaller. Det er ikke ønskelig å tilsette mer kjemikalier i vannet enn høyst nødvendig og verdiene overvåkes nøye.

– I kjelleren under bassenget er det bestandig fersk klor på tanken til eget bruk, og vi har jevnlige vurderinger av hvor mye klor som behøves, forklarer Westvig. Det at vi produserer klor selv bidrar også til å holde kostnadene nede i tillegg til at vi har kontroll over mengden som slippes i bassenget.

I tillegg til tiltakene ovenfor er det installert et større UV-anlegg nede i kjelleren. Her blir alt vannet i badeland renset i løpet av døgnet, korrekt gjennomført etter kravene i Bassengforskriften.

“Labora er garantist for at våre interne kontroller og rutiner resulterer i trygt og friskt badevann” – Ivar Westvig

Vannprøver Labora

 

Labora er et akkreditert analyselaboratorium i Bodø. For å kvalitetssikre badevannet og de interne kontrollrutinene sendes stikkprøver av badevannet inn til laboratorium med jevne mellomrom. Dette bidrar til trygghet for både Bodø spektrum og for brukere av anlegget.

 

 

Ivar har en oppfordring til alle som tenker å ta seg turen innom Nordlandsbadet denne sommeren:

–  Å holde bakterienivået nede er vår største og mest sentrale oppgave. Og her kan gjestene hjelpe oss langt på vei. Alle som benytter seg av offentlige badeanlegg har et ansvar for å følge de for hygieniske retningslinjene: Dusj naken før bading! Rene folk bidrar til rent vann, så enkelt er det, avslutter Westvig.