Kurs i Legionellaforebygging

Hamarøy hotell 12. mars, 1100-1600.

Sortland Hotell 13. mars, 0800-1300.

Helse – og miljøtilsyns Salten IKS og Labora AS tilbyr kurs for driftspersonell, vaktmestere og eiendomsansvarlige.

Hva: Vi går gjennom etablering av internkontroll, risikovurdering, prøvetaking, forebyggende tiltak, beredskap ved hendelser og utbrudd. Praktiske erfaringer fra vårt mangeårige arbeid ute i virksomhetene vil prioriteres. Ulike vedlikeholds- og saneringsmetoder vil bli gjennomgått.

Hvem: Kurset er beregnet for alle som drifter installasjoner som kan produsere aerosoler med hovedvekt på interne ledningsnett.

Mål: Vår målsetting er å heve kompetansen til de ansvarlige for legionellatiltak. Kurset vil bli avsluttet med en nettbasert quiz om temaet og alle deltakere vil få kursbevis.

Kostnad per deltaker: 2500,- Dette inkluderer møterom, materiell, lunsj og kursbevis. Påmelding gjøres til Bjørnar, bjornar@labora.no