Kurs i Legionellaforebygging

Helse – og miljøtilsyn Salten IKS og Labora AS
tilbyr kurs for driftspersonell og eiendomsansvarlige i Salten.

Vi ønsker enhetsledere, vaktmestere, driftsoperatører – både nyansatte og de som trenger mer kompetanse velkommen til kurs.

Det første kurset vil holdes i Bodø, Skagen hotell, 5 februar 2019.

Hvem: Kurset er beregnet for alle som drifter installasjoner som kan produsere aerosoler med hovedvekt på interne ledningsnett.
Hva: Vi går gjennom etablering av internkontroll, risikovurdering, prøvetaking, forebyggende tiltak, beredskap ved hendelser og utbrudd. Praktiske erfaringer fra vårt mangeårige arbeid ute i virksomhetene vil prioriteres.
Ulike vedlikeholds og saneringsmetoder vil bli gjennomgått.
Erfaringsdeling og diskusjon vil også vektlegges.

Mål: Vår målsetting er å heve kompetansen til de ansvarlige for legionellatiltak. Kurset vil bli avsluttet med en nettbasert quiz om temaet og alle deltakere vil få kursbevis.

Kostnad per deltaker: 2500,- Dette inkluderer møterom, lunsj og kursbevis.

Påmeldingsfristen er satt til 27.januar 2019.

Påmelding sendes til Bjørnar Skjemstad eller ved å ringe 7556 6300