Labora har truffet et behov i oppdrettsnæringen

Artikkel gjengitt fra kyst.no, 4. november 2020.

Daglig leder Karianne Jakobsen i Labora sier at grunnet Covid-19 har selskapet fått mulighet til å starte opp kurs til havbruk.

– Det har vært stor etterspørsel etter både velferdskurs og andre digitale kurs, så her har vi truffet et behov, sier hun. 

Daglig leder, Karianne Jakobsen

Daglig leder, Karianne Jakobsen

Labora utfører akkreditert laboratorium og fiskehelsetjenester og selskapet har klart seg godt på tross av koronapandemien som har preget dette året.  

Daglig leder Karianne Jakobsen sier til Kyst.no at det er svært gledelig at Labora ikke har hatt nedgang i driften dette året som følge av Covid-19. 

– Kundene har kunnet levere prøver som normalt, og utadrettet virksomhet har vi kunne fortsette med i tråd med de rådene smittevernstiltakene. Vi var naturligvis kjappe med å innføre interne hygienetiltak, slik at beredskapen er i varetatt, blant annet gjennom oppdeling av de ansatte i kohorter. 

 

Noen utfordringer, men har gått seg til 

I starten opplevde de noen utfordringer som følge av reduksjon i flyruter og omstilling i andre transportruter. 

– Men dette løste vi gjennom andre alternativer. Hvis jeg skulle peke på en markant utfordring, så har det vært prisøkning på forbruks- og hygienemateriell, samt ventetid på leveringer. Det har skapt noe hodebry for oss, sier Jakobsen. 

Selskapet har hatt nok et travelt år, hvor Jakobsen påpeker at det har vært mye å gjøre. 

– Det skal vi være glade for når vi ser situasjonen som andre bransjer og bedrifter står i. Vi har fått på plass flere akkrediterte analyser, blitt sertifisert etter ISO-17020 for inspeksjon av oppdrettsanlegg, samt kjørt i gang eget LIMS og ny kundeweb. 

Labora har ikke hatt en nedgang i sin drift som følge av Covid-19 og nærmer seg ny rekord i antall prøver.

Truffet et behov 

Med hver utfordring melder det seg en mulighet mener Labora-lederen, og sier at for dem har koronasituasjonen gitt dem muligheten til å utforske og prøve ut digitale kurs, først og fremst innenfor fiskevelferd, men også flere av de andre kurspakkene deres er blitt digitaliserte. 

– I starten var dette et litt ukjent terreng, både for oss som kursholder og våre kunder, men nå opplever vi at vi har fått en svung over det hele. Det å kunne holde hjulene i gang har hele tiden vært motivasjonen, og nå er vi godt rigget også på det digitale. Det har vært stor etterspørsel etter både velferdskurs og andre digitale kurs, så her har vi truffet et behov, forteller hun.  

 

Nye systemer 

Selskapet har også investert mye tid og penger i utviklingen av interne system for deres analyser, LIMS, som er kombinert med en kundeweb slik at kundene mye enklere skal kunne få egne oversikter og prøveresultater. 

– Nå har vi på plass et skreddersydd system, som vi kan utvikle i takt med våre og våre kunders behov. I tillegg til dette vil jeg si at vi har gjort en solid investering for å sikre kvaliteten på våre tjenester, gjennom nye sertifiseringer og akkrediteringer, legger Jakobsen til.  

Fokus på lønnsomhet og effektivisering  

Målet for Labora neste år sier hun er to-delt. 

– For det første har de siste årene vist en styrket trend knyttet til at prisen på laboratorieanalyser synker i markedet, mens det vi må betale for god kompetanse og riktig utstyr er stigende. Det betyr at vi nå er inne i en fase hvor vi har en totalgjennomgang av selskapet med lønnsomhet og effektivisering på planen. Det er en krevende øvelse, men samtidig er det å skulle se seg selv i kortene en mulighet til å finne nye måter å løse driften på og å jobbe smartere. 

Labora har ikke hatt en nedgang i sin drift som følge av Covid-19 og nærmer seg ny rekord i antall prøver.

Den andre delen av målsetningen for 2021 påpeker hun knytter seg til vekst i nord, og da spesielt med tanke på Troms og Finnmark. 

– Etableringen av et laboratorium i SIVA Forskningspark i Tromsø i fjor har ledet til flere spennende, nye kunder. Men det nytter jo ikke å la en god start bli en hvilepute, vi er avhengig av å markere vår tilstedeværelse enda tydeligere og nå må vi gi jernet og rette konsentrasjonen spesielt mot de aktuelle kundesegmentene i Troms hvor vi mener vi er en riktig samarbeidspartner. 

Jakobsen sier de er 30 hvite detektiver på plass i selskapet, 28 av dem jobber i Bodø og to av dem i Tromsø. 

– Fordi vi er en kompetansedrevet bedrift, hvor økt antall oppdrag krever stadig flere hoder, måler vi om vi lykkes også ut ifra om staben vår vokser eller ikke, sier hun engasjert.  

Løfter blikket 

Labora har sammen med konsernet de er en del av, tatt noen tydelige valg når det kommer til bærekraft og hva det betyr for dem.  

– Vi startet året med å ha en gjennomgang av selskapet med hele staben for å se hvor vi er gode og hvor vi har potensiale til å bli bedre. Kall det gjerne en øvelse i å se hva vi bør gjøre mer av og hva vi bør gjøre mindre av. Det å jobbe med bærekraft skal bidra til at vi løfter blikket, at vi knytter oss til noen bærekraftsmål som er spesielt viktig for oss, og at vi kan være med på å ta kloke valg for fremtiden når det kommer til økonomisk utvikling, miljø og sosiale forhold, avslutter hun.