Labora pressebilder (13)

Daglig leder, Karianne Jakobsen