2003 – Labora Analyselaboratorium og Fiskehelsetjeneste blir til

Hvordan ble vi Labora Analyselaboratorium og Fiskehelsetjeneste AS? La oss se litt mer på historien:

I 1996 møtte vi igjen på problemstillingen, plass mangel. Så vi pakket med oss sakene og flyttet inn i vårt nåværende laboratorium i Notveien. Her fikk vi mye større boltreplass til flere detektiver og mulighet til å øke kapasiteten.

Bilde fra flytteprosessen, Bodøsjøen til Notveien.

Det stoppet ikke der, for 3 år senere i 1999, ble Næringsmiddeltilsynet i Salten et interkommunalt selskap og fikk eget styre.

Blide detektiver i 1999.

Men 5 år etterpå i 2004, skulle det vise seg at alle næringsmiddeltilsynene i Norge ble statliggjort. Dette ville ikke vi være med på, så fra 01.01.2004 ble laboratoriet og fiskehelsetjenesten til Næringsmiddeltilsynet i Salten utskilt som eget selskap. Selskapet Lab Bodø AS ble stiftet 14.10.2003, og var i drift fra 01.01.2004. På denne tiden var vi 14 detektiver og daglig leder ble Rolf Benjaminsen.

Det skulle ikke gå mange måneder før laboratoriet endret navn til

.