Legionella – kampanje 2018

Legionella i nyhetsbildet i november

Labora kjører kampanje på Legionella og i tiden fremover vil vi se flere innslag av Legionellafokus i mediene. Et godt eksempel er denne saken fra IrisNytt der en av våre detektiver jakter på de usynlige farene. I artikkelen kan vi blant annet lese:

Legionellabakterien er i seg selv er en ufarlig jordbakterie, men når den vokser under gunstige forhold og spres via forstøvning av vann, kan den trenge inn i lungene og føre til lungesykdom. Dette gjelder for eksempel i dusjanlegg, ved høytrykksspyling, luftfiltrering og i kjøletårn. Hos mennesker med nedsatt immunforsvar kan bakterien i verste fall få et dødelig utfall.

– Det er en del bedrifter og institusjoner som har mangelfulle rutiner for vedlikehold, noe som gjør at legionellabakterien får gode vekstvilkår, sier fagrådgiver i Labora, Bjørn Skjemstad.

 

Legionellaprøver på rad og rekke – klar for analyse

I laboratoriet til Labora ankommer det mange Legionellaprøver i uken. Allikevel er det ikke på langt nær nok bedrifter som har tatt stort nok ansvar. Folkehelseinstituttet (FHI) har en god oversikt over ulike anleggseieres ansvar når det kommer til forebygging av legionellasmitte. Blant annet er det lovpålagt krav om å ha vedlikeholdsrutiner som hindrer oppvekst av Legionella i basseng og dusjanlegg. Labora kan bidra med kartlegging av risikosoner. Det er ikke alle bedriftseiere som har kjennskap til rørsystemene sine og våre eksperter er trent i å avdekke de optimale vekstforholdene for legionellabakterien. Bakterien i seg selv er en jordbakterie, men i lunkent og stillestående vann formerer den seg fort og det er i slike situasjoner den kan utgjøre en smitterisiko.

Kan man bli syk av Legionella?

Vi har tidligere skrevet om “Kan man bli syk av Legionella?”. Det kan man, og i den artikkelen finner du enkle tips for å forebygge for Legionellasmitte i dusjen din hjemme. Imidlertid er det ikke alle som bor hjemme og som har kontroll med eget dusjanlegg. I sommer kunne vi dessverre lese om et dødsfall på et sykehjem som ble knyttet mot Legionellasmitte. Dette er beklageligvis ikke det eneste tilfellet i Norge de siste årene. Med rett forebygging kan (forhåpentligvis) slike tragiske hendelser reduseres.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om Legionella og legionellasmitte. Ikke minst kan vi fortelle hvordan du som bedriftseier, anleggseier eller husvert kan sikre de beste tiltakene. Vi kan bistå med analyser, prøvetaking, risikovurdering og farekartlegging.

Kampanje

Som kampanje året tilbyr vi i tillegg -15% på vannanalyser tilknyttet Legionella for alle nye kunder.