Legionellasmitte i dusjen

Legionellasmitte dukker fra tid til annen opp i nyhetsbildet. Hva er egentlig dette?

Legionella er en bakterie som kan føre til legionellose og kan gi utslag enten som Pontiacfeber eller Legionærsykdom. Førstnevnte er en mild febersykdom, men legionærsykdom kan utarte seg som en alvorlig type lungebetennelse. For folk flest er ikke legionella farlig og vil i de fleste tilfeller ikke føre til alvorlig sykdom. Problemene oppstår når mennesker med nedsatt motstandskraft blir utsatt for smitte. Utsatte grupper kan være eldre, mennesker med kroniske lungesykdommer, immunsvikt eller andre underliggende sykdommer. Norske sykehjem har i perioder vært i fokus i nyhetssaker med legionellasmitte. Grunnen til det er dessverre at de eldre ofte tåler denne type smitte mye dårligere enn andre og det er ekstra god grunn til å holde disse institusjonene fri for legionella.

 

Forebygging av dusjen hjemme

Bjørnar tester dusj for legionella

Dusjen hjemme er den mest vanlige smittekilden for Legionella. Man bør sørge for at temperaturen i varmtvannsledningene holder over 60°C, og at temperaturen i varmtvannsberederen holder 70°C. Et forebyggende tiltak kan være å spyle igjennom dusjen med 70°C vann i 5 minutter 5 ganger i året. Ellers bør man la varmt vann renne igjennom regelmessig. En kan også behandle dusjhoder og slanger med husholdningsklorin. Det er lurt å gjøre en behandling før man bruker dusjen etter en ferie.

Forebygging av legionellasmitte for bedrifter

Forskrift om miljørettet helsevern stiller krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol. Dette gjelder alle bedrifter og eiendommer med innretninger, som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene. Kravene gjelder både utendørs eller innendørs. Innretninger som forskriftene omfatter gjelder blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.
Det er lovpålagt å ha kontroll på basseng og dusjanlegg som kan brukes av flere personer. Bygningseier skal ha på plass vedlikeholdsrutiner for å hindre oppvekst av Legionella. For kjøletårn, luftskrubbere, befuktingsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking. Eneste unntak er med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.

Labora hjelper deg gjerne

Vi tilbyr gjerne rådgivning, konsulenttjenester, prøvetaking og analyser for Legionella. Dersom du er usikker på om din arbeidsplass eller dusjen hjemme er fri for legionellasmitte kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med oss på Facebook, firmapost@labora.no eller ring oss på 75 56 63 00.