Mikroplast i norsk drikkevann

Medias fokus på plastavfall

I norske nettaviser er det et stort fokus på problematikken rundt plastavfall og mikroplast. Vi leser om plast i fisk og sjødyr, plastfylte strender i varme strøk, problematikk rundt tilsetninger i kunstgressbaner og sugerør på cruisebåter. Flere norske bedrifter og konsern har den siste tiden vært aktivt ute for å informere om sine retningslinjer og hvordan hver enkelt skal bidra til at forsøplingen reduseres. Hurtigruten var tidlig ute og mange har fulgt etter siden.

Miljødirektoratet har i juni bedt om innspill til EU-kommisjonens forslag til nytt direktiv om engangsplast. Kommisjonen foreslår blant annet produkter av plast som har gode, tilgjengelige alternativer skal forbys. Eksempler på dette er blant annet engangsplast, bestikk, tallerkener, sugerør og rørepinner.

Mikroplast i drikkevann

Hva gjør all plasten med drikkevannet vårt?

Norsk vann har det siste halvåret gjennomført en grundig studie om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann. Hovedfokuset på studien har vært Sør-Norge, men vi vet at tilsvarende kvalitetskontroller har vært gjennomført også i den nordlige delen av Norge og resultatene er sammenfallende.

Kartleggingsstudien viser at mengden mikroplast i norsk drikkevann er nær null eller null. Den komplette oversikten finnes på engelsk her.

Skulle du allikevel være bekymret for ditt eget drikkevann er det bare å ta kontakt med oss i Labora. Våre kjemikere er dyktige på forurensning i drikkevann og kan både gi råd og analysere etter deres behov.

 

Kilder: Pressemelding fra Norsk Vann