Miljøfyrtårn

Denne uken har vi fått det synlige beviset på at vi er re-sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og samfunnsansvar. Vi siterer fra Miljøfyrtårn sine hjemmesider;

“Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.”

Kriterier

Vi er vurdert for til sammen 35 kriterier. Noen omhandler hvordan vi behandler avfall og noen om hvordan vi behandler hverandre. Eksempler på kriterier;

Innkjøp 1954 – Innkjøpsrutinen skal være forankret i virksomheten og skal være tatt i bruk blant alle som bestiller varer og tjenester.

Arbeidsmiljø 9 – Virksomheten skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Innkjøp 15 – Det skal stilles relevante miljøkriterier til alle vesentlige innkjøp av tjenester og varer.

Avfall 42 – Virksomheten skal ha et kildesorteringssystem som er beskrevet i en egen instruks.

Systemkriterier 5 – Kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal informeres om virksomhetens miljøarbeid etter sertifisering. Vi i Labora har valgt å ha logoen til Miljøfyrtårn under vårt KVALITETSIKRING her på våre nettsider.

Fordeler

Fordelen med å være sertifisert er mange. Den viktigste er selvfølgelig at vi bidrar til å bevare miljøet gjennom reduksjon av klimagassutslipp samtidig som vi håper å senke kostnadene våre på avfall, transport og energiforbruk. I tillegg er det en stor konkurransefordel i anbudsrunder at vi kan dokumentere at vi er bevisst våre handlinger. Det er viktig for oss at vi kan stille krav til våre samarbeidspartnere når det gjelder miljøhensyn. Enda viktigere er det at vi er trygg på at vi kan oppfylle andres krav til oss.