Nordlaks forlenger med to år: – Enormt med prøver

Oppdrettsselskapet fra Vesterålen har signert ny toårsavtale med Labora. Effektiv og hyppig prøvetaking bidrar til å dokumentere kvalitet i produksjon og på produktene Nordlaks produserer

– Vi tar svært mange prøver av laksen, men også på fasilitetene våre. Det gjør vi fordi vi er helt avhengige av å dokumentere kvaliteten på fisken vår, forteller kvalitetsleder for Nordlaks, Odd Johannessen.

Labora har siden 2020 hatt ansvar for å ta prøver av laks, vann og miljø hos Nordlaks. Hygiene, kvalitet og grenseverdier i forhold til miljøkrav sjekkes jevnlig. Nordlaks har nå forlenget avtalen, hvor bodølaben skal bidra til full sporing og kontroll i produksjonen i ytterligere to år.

Ingen tid å miste

Kvart over åtte, hver eneste dag, hentes prøver fra laksen og sendes til laben i Bodø. Ferdig produkt sjekkes også daglig, og miljø, – og vannprøver fra produksjon, men også fra brønnbåtene og Havfarmen «Jostein Albert» hentes inn jevnlig.

Karianne Jakobsen, daglig leder i Labora forteller at samarbeidet er et godt eksempel på viktigheten av jobben som også gjøres rundt oppdrettsnæringen.

– Det er snakk om så store verdier i omløp at små avvik i mange ulike deler av produksjonen kan få store konsekvenser. Derfor er det helt avgjørende at miljø og helse sjekkes jevnt over, ofte, og at spesielt prøvesvar fra fisken kan leveres samme dag, det er rett og slett ingen tid å miste sier Jakobsen.

Hun forteller at Labora tar og kontrollerer tusenvis av prøver, og at hyppigheten av prøver som sendes er høyere enn hos noen annen kunde.

– Det stiller store krav til oss, og vi er glade for at samarbeidet har fungert så bra som det har gjort hittil – og at vi skal fortsette å samarbeide i to år til. Nordlaks er høyt prioritert hos oss.

Tusenvis av feilmarginer sjekkes nøye

Det sier seg selv at det er tusenvis av prosesser å holde styr på for et oppdrettsselskap som tar hånd om nær alle de ulike produksjonsleddene selv – fra smolt til brønnbåter til slakt og foredling.

Dette innebærer også at det er mange prosesser som må kontrolleres og dokumenteres slikt at vi er sikre på at alle våre produkter har en best mulig kvalitet.

– Jeg tror kvalitetssikring er en skjult del av det å drive med oppdrett som mange ikke innser; hvor utrolig mye tid og investeringer som går med til å dokumentere og kontrollere kvalitet, samt forebygge og kontrollere potensielle avvik for å holde sikkerhet, helse, miljø og drift i topp stand, sier Odd Johannessen hos Nordlaks.

Han mener det er ett av mange bevis på hvordan oppdrettsnæringa tar utfordringer knyttet til miljø, helse og bærekraft på alvor. Det er et resultat av summen av mange krav: fra dem selv, fra kunder og fra myndighetene.

– Det fordrer at vi hele tiden ligger litt framfor der vi nødvendigvis være. Der er vi avhengige av partnerskap som det vi har med Labora, og resultatet er at vi har færre avvik, bedre forutsigbarhet og kontroll, sier Johannessen og legger spøkefullt til:

– Jeg må sitere en kollega som sa om det nye vannrenseanlegget vårt at dersom vi ikke nå klarer å imøtekomme kravene, så er det ingen som gjør det. Vi er veldig fornøyde med hvor vi er nå på helse, miljø og sikkerhet, avslutter Johannessen.