Oppdaterte skjemaer for vannanalyser

1.januar 2017 utarbeidet Helse- og omsorgsdepartementet en ny versjon av Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

§ 1.Formål
Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

I forhold til den gamle drikkevannsforskriften fra 2001 er kravene for drikkevannsprodusenter blitt litt strengere. De viktigste endringene finner vi i denne oversikten fra Mattilsynet. Hos Labora tilbyr vi vannanalyser i henhold til forskriften, samt rådgivning og farekartlegging. Vi har som mål i 2018 å få alle eksisterende og nye kunder over i de nye analyseoppsettene og har nå endret teksten på våre avtaleskjema for vannprøver. De oppdaterte skjemaene finner du under fanen “bestill analyse”. De kan også lastes ned her;

WORD-versjon

PDF-versjon

Vi deler vannprøvene inn i A og B-prøver. Prøvegruppe A er tilnærmet det som tidligere ble betegnet som nettkontroll og enkel rutinekontroll. Her finner vi de vanligste analysene; pH, farge, konduktivitet, turbiditet, kimtall, koliforme bakt., e. coli, intestinale enterokokker, lukt og smak. Vil du lese mer om de ulike prøvene finner du de kjemiske her, de mikrobiologiske og lukt og smak her.

Prøvegruppe B består av en rekke analyser som skal erstatte den tidligere prøvepakken utvidet rutine. I prøvegruppe B er prøvetakingsintervallet mindre enn i prøvegruppe A. De fleste vannverkene (inntil 10.000 m3 i døgnet) skal levere 1 stk B-prøve årlig. Flaskene til denne prøvetakingen skiller seg litt ut fra de andre prøveflaskene våre og vil bli tilsendt når tidspunktet for B-prøve i henhold til oppsatt prøvetakingsplan nærmer seg. Om du ikke har fått dine flasker eller ikke har satt opp en prøvetakingsplan er det bare å kontakte Labora og Svein-Harald Hammer.