På vakt for rent vann

Artikkel fra Irisnytt 2018, av Arnt E. Pedersen

Da alarmen gikk i Bodø kommune etter innbruddet i vannanlegget i Sørstrupen, var teamet fra Labora på jobb hele natta for å analysere vannprøver.

Rent vann i springen føles som en selvfølge i Norge, men når alarmen går er det viktig å ha god kompetanse tilgjengelig. Bodø kommune er intet mindre enn imponerte over jobben som Labora gjorde for å sikre vannanlegget i Sørstrupen da innbruddet var en realitet.

GOD STØTTE

– De stilte opp på kort varsel og brukte sin kompetanse og sitt nettverk, slik at vi i løpet av få timer fikk tilbakemelding om at vannet ikke var forurenset. De var en utrolig god støtte, sier seksjonsleder for vann og avløp Ståle Enge i Bodø kommune.
Innbruddet i Bodø vil nå resultere i en oppgradering i de fleste vannanlegg i Norge. Det ble en nasjonal vekker for mange kommuner at de nå må få på plass bedre rutiner for blant annet overvåkning av anleggene. Når det skjer innbrudd i vannanlegg, er det viktig å få rask avklaring på om det dreier seg om en terrorhandling, og om vannet er forurenset med kjemiske, biologiske eller radiologiske trusselstoffer.

NATTSKIFT


– Vi var fire personer på jobb fra ti-tiden på kvelden til neste morgen for å hente inn vannprøver, foreta analyser, og klargjøre prøver for sending med første fly til Oslo for grundigere undersøkelse, forteller laboratorieleder Inger Alstad hos Labora.
Disse undersøkelsene ble gjort hos Folkehelseinstituttet og Forsvarets Forskningsinstitutt. Bare få timer etter at prøvene var mottatt på formiddagen i Oslo, var resultatene klare. Labora er godt fornøyd med å kunne hjelpe til i denne saken.

BEREDSKAPSAVTALER

– Erfaringene fra denne episoden synliggjør behovet for beredskapsavtaler på dette området i Salten. For å kunne tilby slike avtaler til kommunene, må vi oppgradere tilgjengelig utstyr og prosedyrer.
– Vi oppfordrer alle vannverkseiere til å gjennomføre en farekartlegging av vannverket, samt utarbeide eller revidere beredskapsplanene slik at disse er oppdaterte. Dette er arbeid som vi også kan være behjelpelige med, sier kjemiingeniør Svein Harald Hammer i Labora.

TUSENVIS AV PRØVER

Labora analyserer mange tusen vannprøver fra anleggene i Salten. Det er antallet kubikk vann som går gjennom anlegget som avgjør hvor ofte man skal levere vannprøver til Labora.
Nytt i år er at private vannverk med minimum to husstander må levere inn vannprøver for kontroll. Det er ikke bare viktig, men livsviktig, å ikke ta rent vann i springen som en selvfølge.

Enda godt at vi har team som Labora, som ikke bare sikrer at vi vet hva vi drikker i Salten, men hever standarden på hvordan vi sikrer vannkvalitet i hele Norge.

Alltid på vakt for rent vann – det er team Labora det.