Prisjusteringer for 2023

Fra og med 1. februar 2023, foretar vi en prisjustering på våre analyser og tjenester på 4 %. Indeksreguleringen er etter Statistisk Sentralbyrås konsumindeks: Tabell 11117 Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringsfaktor «Andre tjenester hvor arbeidskraft dominerer».

Denne indeksen er for perioden desember 2021 til desember 2022 økt med 4,0 %. Du finner indeksen ved å gå inn på nettsiden til Statistisk Sentralbyrå.