Rensefisk

Av: Kari McDougall

Rensefisk er små fisk som settes ut i merda i sjøen sammen med laksen. Her skal den spise lakselusa som har festet seg på laksen, og dermed fungere som en kontinuerlig avlusning. I Norge brukes det rognkjeks og leppefisk som rensefisk. Her i nord brukes nesten utelukkende rognkjeks. Den tåler nemlig den lave temperaturen i sjøen bedre.

Rognkjeksens naturlige habitat

I naturen lever små rognkjeks nær kysten, innimellom steiner, tang og tare. Fisken har en liten sugekopp under magen. Denne brukes til å feste seg når den trenger en pust i bakken. Rognkjeksen er en nysgjerrig fisk som liker å utforske omgivelsene sine. Samtidig trenger den et sted å kunne gjemme seg dersom den føler seg truet.

Alle disse behovene er det viktig å prøve å etterligne i en merd. Det henges lange remser av falsk tare eller plater flere steder i merdene, såkalte «rognkjeks-skjul». Rognkjeksen vil samle seg rundt disse, og dette vil da fungere som en «avlusningsstasjon» som laksen kan oppsøke når den har lus. Den får også et spesiallaget rognkjeksfôr som spres rundt skjulene daglig. Rognkjeksen er veldig glad i lakselus, men det er lite næring i disse. Rognkjeksen er derfor avhengig av eget fôr i tillegg for å holde seg frisk og fin. Lakselus er bare snacks.

To arter å besøke i anleggene

Rensefisken har blitt et nyttig verktøy i kampen mot lakselusa, og stell av denne har blitt en del av hverdagen på mange anlegg. 54 % av oppdrettsanleggene i Nordland har rensefisk, og når vi besøker disse anleggene er det dermed to arter som må følges opp.
Rognkjeksen er en relativt ny art i norsk oppdrett, og det er fortsatt mye å lære. Det finnes ingen «fasit» for godt hold av rognkjeks, og vi må heller jobbe tett med anleggene for å finne ut hva som passer best på akkurat den lokaliteten.

Hva ser vi etter?

Vi undersøker fôrautomatene og rutinene rundt fôring. Vi bruker undervannskameraene til å studere rognkjeksen i skjulene.  Videre ser vi hvordan den interagerer med laksen og om den spiser lus. Så ser vi etter om det har dødd noe rognkjeks og obduserer i så fall disse for å finne dødsårsak. Dersom det har dødd veldig mange, vil vi ta ut prøver og gjøre andre undersøkelser. Dette gjør vi for å prøve å kartlegge hva dette skyldes og eventuelt iverksette behandling/tiltak.

 

Rognkjeksen er en artig liten krabat, og med sitt nysgjerrige vesen er den meget trivelig å jobbe med når vi besøker merdene ute i havgapet.

Lurer du på noe mer om bruken av rensefisk i Nordland eller trenger oppfølging av fiskehelsepersonell er det bare å ta kontakt med Labora og/eller leder av fiskehelsetjenesten Eirik Wilkinson.