Tilbyr digitalt kurs i Legionellaforebygging

Sammen med Helse – og miljøtilsynet Salten tilbyr Labora AS nå digitalt kurs i Legionellaforebygging.

Stengte treningssentre, sykehjem, sykehusavdelinger og hoteller kan få nye problemer etter Covid-19. Lengre tids stillstand i dusjanleggene kan gi oppblomstring av jordbakterien Legionella som i uheldige forhold kan gi luftveissymptomer hos mennesker.

Hva er Legionella?

Legionellabakterier er naturlige vannbakterier som finnes i små mengder i naturen. Bakterien kan blomstre opp alle plasser med stillestående vann med temperaturer rundt 25-40 °C og der den har tilgang til næringsstoffer. Legionella blir overført via aerosol (mennesker som puster inn små vanndråper), som dannes fra vannbaserte anlegg som for eksempel dusjer, kjøletårn, fontener, VVS-anlegg, klimaanlegg med luftfukting og basseng m.m.

Legionella kan forårsake to sykdommer; legionærsykdom og pontiacfeber. Legionærsykdom er en lungebetennelse, som kan forårsake hodepine, muskelsmerter, slapphet, feber, magesmerter og tørrhoste. Det er vanskelig å skille Legionærsykdom fra andre lungebetennelser. Pontiacfeber er vanligvis en mild influensa med feber, hodepine og muskelsmerter. Legionella smitter ikke mellom mennesker. Legionærsyke kan være en svært alvorlig og dødelig sykdom, spesielt hos eldre, småbarn og mennesker med dårlig immunforsvar. Det er derimot en svært sjelden sykdom, gjennomsnittlig varsles det rundt 40 tilfeller av legionærsykdom pr år i Norge.

Utfordringer etter lengre stillstand

FHI har i helgen publisert en artikkel om sin bekymring rundt stillstand hos norske hytteeiere. Poenget er det samme som med større institusjoner – stillstang i rørsystemene kan bidra til oppblomstring av Legionella og vi anbefaler enkle forhåndsregler:

Man bør sørge for at temperaturen i varmtvannsledningene holder over 60°C, og at temperaturen i varmtvannsberederen holder 70°C. Et forebyggende tiltak kan være å spyle igjennom dusjen med 70°C vann i 5 minutter noen ganger i året, og bare la varmt vann renne igjennom regelmessig. En kan også behandle dusjhoder og slanger med husholdningsklorin. Det er lurt å gjøre en behandling før man bruker dusjen etter en ferie. Boblebad bør behandles med husholdningsklorin månedlig.

Kurs i Legionellaforebygging – nå også digitalt

Torsdag 30. april gjennomføres det første digitale kurset i Legionellaforebygging. Påmelding og informasjon fåes ved henvendelse til Bjørnar.