Utdeling av medalje fra Norges Vel

Se for deg det høytidelige øyeblikket i 1888, da Anne Kristine Knudsdatter mottar historiens aller første Medalje for lang og tro tjeneste som tjenestepike i 46 år på Nedre Klækken gård. En heder hun ganske sikkert var ufattelig stolt av.

I dag er det fremdeles gjevt å få Medaljen som påskjønnelse fra sin arbeidsgiver. Medaljen er et håndfast bevis på god arbeidsinnsats i minst 30 år. Når arbeidsgiver søker om tildeling av Medaljen på vegne av en ansatt, betyr det langt mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning

Medaljen for lang og tro tjeneste er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver.

Årets julelunsj hedret tre med Medaljen

Under gjennomføringen av den årlige julelunsjen fikk vi lov å tildele Medaljen til tre av våre flotte ansatte; Jorunn Rasch (39 års ansettelse), Kari Eidem (30 år) og Inger Alstad (30 år).

Både de øvrige ansatte i Labora og styret er meget stolt over disse damene og all den arbeidstid og innsats de har lagt ned i bedriften vår.

Gratulerer så mye med heder og ære – det er dere vel fortjent!