Vår fiskehelsetjeneste er akkreditert!

Som landets andre fiskehelsetjeneste, og den aller første på hygienekontroll på brønnbåter, er nå vår helt egen fiskehelsetjeneste akkreditert.

– Det er klart at en akkreditering som dette er noe å være stolte av. Det er et bevis ovenfor våre kunder og andre interessenter at tjenesten våre fiskehelsebiologer og veterinærer tilbyr er av høy kvalitet og at de kan være trygge på leveransen fra oss, sier Wilkinson.

Styrket konkurranseevne

Fiskehelsetjenesten til Labora leverer helsekontroll, gir råd for å forebygge og hindre spredning av fiskesykdom og smitte. De tar prøveuttak til diagnostikk, tolker prøveresultat, skriver resepter for legemidler og attesteringer. Ikke minst utfører de hygienekontroller og holder kurs. Fiskehelsepersonellet er også i beredskap og klar til å rykke ut på akuttbesøk når det oppstår umiddelbare behov.

– Fra før av er det bare én annen aktør i Norge som har en akkreditert fiskehelse. Dermed er det viktig for oss å få dokumentasjon på at våre tjenester i aller høyeste grad er kvalitetssikret på lik linje med dem vi konkurrerer mot, sier Wilkinson.

Eneste fiskehelsetjeneste i landet med akkreditert brønnbåtkontroll

Akkrediteringen omfavner også hygienekontroll i brønnbåter, noe som det ikke er noen andre aktører i Norge som kan tilby sine kunder.

– Ved transport av fisk mellom ulike anlegg, er det viktig å ha god internkontroll på vask og desinfisering for å forebygge og hindre smittespredning. Spesielt er det viktig med god rengjøring etter transport av syk fisk eller bytte mellom ulike typer oppdrag, for eksempel fra slaktefisk til smolt, sier Wilkinson.

 

Styrker posisjon og visjon

– Labora har en visjon som tilsier at vi skal være en aktør som holder folk og næring i nord trygg og frisk. En akkreditering av vår fiskehelsetjeneste mener jeg bidrar sterkt til trygghet for næringsaktører. Våre kunder kan være helt sikker på at jobben som blir gjort er etter høy standard. Jeg er stolt over medarbeiderne mine som har lagt inn en solid innsats for at vi kan starte 2020 med denne milepælen.

Ønsker du å snakke med Eirik? Send han en epost eller ring!