Vårt samfunnsansvar

Som en lokal bedrift, godt forankret i Nord-Norge, mener vi det er vårt ansvar å støtte opp om vårt nærmiljø.

Lokalt eierskap

Gjennom vår eier Iris Salten IKS deler vi 40 % av overskuddet vårt til Iris-fondet. Pengene i fondet deles til kommunene som utbytte eller benyttes til fellesprosjekter i Salten. Blant annet har Trainee Salten, Visit Bodø, Newton, Filmfest Salten med flere mottatt støtte de siste årene.

Sponsoravtale

I desember 2018 skrev vi under en sponsoravtale med denne flotte gjengen i Bodø svømmeklubb. En avtale av denne typen er helt i tråd med både visjonen og verdiene våre. Vi vil være tett på og sørge for at barna er trygge og friske. Vi sjekker jevnlig badevannet i mange av Saltens kommuner og kan garantere for at vannet disse ungene trener og konkurrerer i er trygt.

Besøk av lokale barnehager

Interesse for realfag blant barn er viktig. Hver høst inviterer vi en barnehage eller skoleklasse innom i laboratoriet for en dag. Her får de innsyn i hva vi jobber med, hvordan forsker man, hva er en bakterie og hvordan drives et ekte laboratorium.

Barnehagebarna følger spent med #detektiverihvitt
Barnehagebesøk hos Labora

Godkjent lærlingebedrift

Labora er godkjent lærlingebedrift og tar gjerne i mot en lærling eller to. Ta kontakt med oss for å høre om vi har noe å tilby akkurat deg eller dine elever.