Vi har sjekket fiskevelferden til stør

You can’t teach a dog new tricks?

Det stemmer ikke, for du er aldri for gammel til å lære deg noe nytt. Bare se på Eirik Wilkinson som er ansvarlig for fiskehelseavdelingen hos oss;

For noen uker siden var han og kollega Kari for første gang i sin yrkeskarriere på oppdrag for å sjekke velferd hos stør på besøk hos Norges eneste stør-oppdretter.

Eirik Wilkinson

Eirik Wilkinson sjekker fiskevelferden hos stør – for første gang!

Hva gjør at en fisk er frisk?

Men, er ikke grunnlaget for hva som er god fiskevelferd nøyaktig det samme uansett hvilken type fisk det er?

Nei, det er ikke riktig så enkelt. Det er ikke slik at man kan sette et likhetstegn mellom hva som gjør at en laks har det bra og hva som gjør at en stør har det bra. Men man har noen indikatorer og noen forhold hos fisken man må se på for å konstatere at fisken har det bra eller ikke.

– Over et par år har vi hatt tilsyn med fiskehelsen på dette anlegget. Denne gangen var vi innom for en større kartlegging av velferden. Vi sjekker vekt og lenge, og så kartlegger vi om det er noen skader, misdannelser, tegn til sykdom, avmagring og andre ting som kan påvirke velferden. Fisken var frisk og fin, og det er spennende å se at noen ønsker å satse på oppdrett på andre typer fisk enn de tradisjonelle laks og ørret.

 

Hvilke andre typer fisk enn stør er det forsøkt oppdrett på i Norge?

– Det er gjort forsøk på oppdrett av blant annet torsk og kveite. Men per i dag har ikke dette vokst seg stort. Det handler om å ivareta fisken og sørge for at den har gode oppvekst- og levevilkår. Hvis man som oppdretter ikke klarer å løse dette på en tilfredsstillende måte, da er det ikke grunnlag for å drive kommersiell virksomhet på dette.

– Vi som jobber tett opp mot lakseoppdrett året rundt vet hvor mye det krever av oppdretterne når det kommer til fiskehelse.

Det er i praksis vanskelig å oppnå lønnsom oppdrett, med mindre velferden er ivaretatt i alle ledd, avslutter Wilkinson.