Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

DIAGNOSTIKK

Beredskap

Utfordringene med fiskesykdom kan redusere produksjonen i havbruksnæringen, og i verste fall føre til massedødelighet, eller at offentlige tiltak krever at fisken fjernes (destrueres) for å unngå spredning av smitte. Da er det godt å ha en solid fiskehelsetjeneste med erfarne veterinærer og fiskehelsebiologer, og et faglig sterkt laboratorium i ryggen. De kan hjelpe med forebyggende tiltak, påvise et problem i tidlig fase, og veilede dersom fisken skulle få sykdom.

Vi kjenner det nordnorske markedet, utfordringene, historikken og det spesielle miljøet og klimaet. Det at kompetansen finnes lokalt, med kort avstand til kundene er viktig i en beredskapssituasjon. Med 60 års erfaring innen laboratorieanalyser og mer enn 30 års erfaring innen rådgiving på fiskesykdommer og fiskevelferd, vet vi hva som skal til for å holde fisken frisk.

FOREBYGGE OG HINDRE SPREDNING AV SYKDOM

DIAGNOSTIKK

For å forebygge og avdekke sykdomsorganismer (bakterier, virus og parasitter) i fisk, tilbyr Labora et bredt spekter av undersøkelser, mikrobiologiske og molekylærbiologiske analyser og histologitjenester:

  • Obduksjon/makroskopiskundersøkelse
  • Histologisk undersøkelse (bruk av underleverandør, men vi ordner innsending av prøver)
  • Undersøkelse hudparasitter
  • Mikrobiologiske undersøkelse
  • PCR

Vi leverer også kjemiske og mikrobiologiske vannanalyser for å kontrollere vannkvalitet i oppdrettsanlegg, og dokumentere effekt av UV anlegg. Ved smoltkontroll kan vi også utføre kloridmålinger.

Ønsker du å vite mer om fiskesykdommer og hvilke parametere vi kan undersøke og analysere for, kontakt fagleder for fiskehelse, veterinær Eirik Wilkinson tlf. 970 43 836 eller send epost til eirik@labora.no

PCR SCREENING

Real time PCR kan brukes til screening (påvisning av smittestoff i fisk som er tilsynelatende frisk) av fisk i forbindelse med forebygging, mistanke eller diagnostisering av sykdom. Analysene blir ofte utført ved testing av stamfisk, før utsett av smolt, ved transport av fisk, mistanke om sykdom og overvåkning av sykdomsutbredelse i populasjonen. Real time PCR kan også brukes til å identifisere smittekilder i oppdrettsanlegg. Metoden gir anleggene kunnskap som gjør det mulig å sette i gang forebyggende tiltak for å unngå sykdom, eller for å redusere tap som følge av smitte.

Se også vår oversikt over hvilke PCR analyser vi tilbyr.