FISKESYKDOMMER

Fiskehelsepersonellet i Labora forebygger og avdekker virus, bakterier og parasitter i fisk. Her kan du lese om de mest vanlige sykdommene, smitteårsaker, adferd hos infisert fisk, symptomer, behandling og forebygging.

Vil du vite mer om fiskesykdommer, bestille en helsekontroll eller ta ut prøve for virus/bakterier/parasitter? Kontakt fagleder for fiskehelse, veterinær Eirik Wilkinson tlf. 970 43 836 eller send epost til eirik@labora.no