Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

HELSEKONTROLL

Hvor glad er fisken din på en skala fra 1 – 10?

I Labora jobber vi for å oppnå 11! Vi ønsker at våre anlegg skal ha en lønnsom, konkurransedyktig, bærekraftig og frisk produksjon av fisk. Vårt fiskehelsepersonell følger opp tildelte anlegg, og lærer ditt anlegg og personell å kjenne, slik at du skal ha en optimal produksjon.

Helsekontroll - hvor ofte?

I henhold til Akvakulturdriftsforskriften skal risikobasert helsekontroll med akvakulturdyr utføres for å forebygge og behandle sykdom i oppdrettsanlegg.

Antall helsekontroller utføres rutinemessig i henhold til forskriften, se tabellen for oversikt over antall lovpålagte kontroller.

I tillegg, skal minst én helsekontroll gjennomføres fra akvakulturdyr settes inn i et anlegg, til de tas ut. Siste helsekontroll før settefisk tas ut av anlegget skal gjennomføres tidligst 3 uker før levering.

Ekstra helsekontroller skal utføres ved forhøyet dødelighet (unntak når dødeligheten åpenbart ikke er forårsaket av sykdom), eller ved mistanke om smittsom eller ikke-smittsom sykdom. Ved vedvarende dødelighet gjennomføres ny helsekontroll innen 14 dager, med mindre årsaksforhold er entydig og avklart.

En helsekontroll omfatter

  • Gjennomgang av driftsjournal (vekt, dødelighet, foring, temperaturer, lusetelling).
  • Evaluering av smitterisiko i anlegget og smittespredning mellom lokalitetene.
  • Anleggsinspeksjon (observere adferd, sykdomstegn, skader, teller lus i sjø).
  • Obduksjon av eventuelt dødfisk eller fisk med unormal adferd.
  • Det gis faglige råd om hygiene, forebyggende sykdomstiltak, medikamentell behandling og rekvirering av legemidler. Attester skrives ut ved behov.
  • Etter avtale/behov tas det vannprøver, smoltkontroll før utsetting til sjø, lusetelling og tilstedeværelse under avlusning, prøveuttak til diagnostikk (PCR prøver, bakteriologi, histologi), vaksinekontroll og strykelinjekontroll.
  • Etter hver helsekontroll skrives det en besøksrapport.

Bestill helsekontroll

Vårt fiskehelsepersonell tar gjerne imot spørsmål om fiskehelse, fiskesykdom, akvakultur, sjømat og havbruk. Ønsker du å bestille helsekontroll eller andre veterinærfaglige og fiskehelsemessige tjenester, kontakt fagleder for fiskehelse, veterinær Eirik Wilkinson tlf. 970 43 836 eller send epost til eirik@labora.no