Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

FOREBYGGING AV LEGIONELLASMITTE

Forskrift om miljørettet helsevern stiller krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol. Dette gjelder alle bedrifter og eiendommer med innretninger, som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Innretninger som forskriftene omfatter gjelder blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.

Det er lovpålagt å ha kontroll på basseng og dusjanlegg som kan brukes av flere personer. Bygningseier skal ha på plass vedlikeholdsrutiner for å hindre oppvekst av Legionella. For kjøletårn, luftskrubbere, befuktingsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.

Les også «kan man bli syk av legionella?»

Høye bakteriekonsentrasjoner av Legionella kan føre til alvorlige konsekvenser for anlegget. Det er viktig å ha gode internkontroller for tidlig å kunne avdekke eventuelle feildoseringer og legionellaoppblomstringer i anlegget.

For å være sikker på at vedlikeholdsrutinene dine har effekt, reiser vi gjerne ut til anlegget ditt for å kartlegge risikoen, veilede til en optimal prøvetakingsplan og viser hvordan du tar legionellaprøver. I laboratoriet vårt utfører vi mikrobiologiske analyser av Legionella pneumophila, som er den mest hyppige sykdomsfremkallende arten av Legionella.

Behandling for Legionella pneumophila er å fjerne biofilm: ingen biofilm – ingen amøber – ingen Legionella.

Ønsker du å vite mer om risikoer og Legionella? Ring oss på 75 56 63 00, eller send epost til firmapost@labora.no.

Våre ingeniører kan sammen med kunde utarbeide skreddersydde analysepakker tilpasset bedriftens behov. Vi har også lang erfaring innen laboratorieanalyser og rådgiving på legionella og ferskvannsamøber i ferskvannsystemer på fartøy og offshore. Labora er også en god analysepartner om du skulle være uheldig å oppleve legionella i anlegget ditt. Da er vi i beredskap for å løse problemet så effektivt som mulig.

Innsending av prøver:

Prøver som skal analyseres må varsles oss dagen før innsending.

Sender du prøver til oss via post, kan de sendes mandag til torsdag (prøver må være ankommet laboratoriet helst innen 12 timer og senest 22 timer etter prøveuttak).
Du kan også komme innom laboratoriet med prøver i åpningstiden vår (på fredager må prøver være inne før kl 12.00).

Ny analysemetode – legionella i amøber.

Labora har jobbet tett sammen med Catrine Ahlen som tidligere jobbet i SINTEF. Hun har uttalt seg kritisk til dagens forskrift som sier at varmebehandling og klorbehandling av Legionella-smitte i vannsystemer alltid vil virke. Nyere forskning viser at Legionella er avhengig av amøber for langtidsoverlevelse i tekniske vannsystemer. Amøber finnes overalt der det er biofilm. Legionellabakteriene kan bruke amøber som vertsceller for å få beskyttelse, og til å forøke seg inne i amøben. Amøber tåler både klor og varmebehandling ved at de går inn i en cystefase. Når behandlingen er over, og når bakteriene på innsiden er blitt tallrike nok, får de amøben til å sprekke. Da frigjøres bakteriene i vannet.

I Labora tilbyr vi analyse på PCR for Legionella pneumophila, og svaret kan være ferdig samme dag som prøven leveres inn til laboratoriet. Den tradisjonelle Legionellametoden på skål har en analysetid på opptil 12 dager. Vi anbefaler analyse for amøber som tilleggsanalyse i stedet for dagens kimtallundersøkelse. Kimtallsundersøkelsen sier ikke noe om tilstedeværelse av Legionellabakterier da bakterien ikke vokser fram i kimtallsundersøkelsen. Den forteller kun om generelle vann- og jordbakterier, men det er ingen sammenheng med kimtallsverdien og påvisning av Legionella. Man kan derimot se en sammenheng mellom amøber og Legionellabakterier. Påvisning av amøber viser at det er biofilm i anlegget, og ved påvisning av amøber kan vi analysere amøben for å se om den inneholder Legionella pneumophila. Labora er foreløpig det eneste laboratoriet i Norge som analyserer kommersielt for amøber, og for Legionella pneumophila intracellulært i amøber.