PCR – DEN MEST EFFEKTIVE METODEN PÅ MARKEDET

I laboratoriet vårt bruker vi PCR for rask og effektiv identifisering av utvalgte sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter i levende fisk og næringsmidler. Vi bruker også PCR for å avdekke om det finnes legionella i vann og intracellulært i amøber, fra for eksempel dusj/basseng-prøver.

Om metoden

De fleste levende organismer inneholder DNA, med unntak av noen virus som har RNA. Ved bruk av Real time PCR-analyse kan vi massekopiere DNA og RNA i bakterier, virus og parasitter. PCR er den mest sensitive og effektive analysemetoden på markedet i dag, og kan på få minutter produsere millioner av kopier. Først renses nukleinsyrer ved at det isoleres totalt DNA/RNA ut av fra prøvene. Det betyr at både vertscellens eget DNA/RNA, og DNA/RNA fra eventuelle sykdomsorganismer isoleres. Det tilsettes så en «probe» og «primere», som utelukkende gjenkjenner den sykdomsorganismen (bakterie, virus, parasitt), som man leter etter.

Svar fra PCR-analyser kan være ferdig samme dag som prøven leveres inn til laboratoriet. Slik kan vi fort diagnostisere sykdom, og raskt komme i gang med tiltak for å redusere tap som følge av smitte.

Ønsker du å vite mer om hvilke parametere vi kan analysere for med Real time PCR, ring oss på 75 56 63 00 eller send epost til firmapost@labora.no.

Våre ingeniører kjenner til forskriftene og kan i samarbeid med kunde utarbeide analysepakker tilpasset bedriftens behov. Vi har også lang erfaring innen laboratorieanalyser og rådgiving på fiskesykdommer, Legionella, ferskvannsamøber, Listeria og Salmonella. Labora er også en god analysepartner om du skulle være uheldig å oppleve avvik, da er vi i beredskap for å lukke det så effektivt som mulig.

 

 

 

 

 

 

 

Labora tilbyr følgende Real time PCR-analyser:

*Ikke akkrediterte analyser

Fiskehelse

Virus

 • Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus – IPNV
 • Infeksiøs Lakseanemi Virus – ILAV
 • Pancreas Disease Virus – SAV
 • Nodavirus*
 • Viral Hemoragisk Septikemi Virus – VHSV*
 • Salmon Gill Poxvirus
 • PRV**
 • PMCV**

**Patentert analyse, prøver videresendes til PatoGen. PatoGen svarer ut prøvene.

Bakterier

 • Francisella philomiragia ss. Noatunensis*
 • Yersinia ruckeri*
 • Flavobacterium psyhrophilum*
 • Bacterial Kidney Disease – BKD
 • Tenacibaculum sp.

 

Parasitter

 • Pavicapsula pseudobranchicola*
 • Paranucleospora theridion*
 • Paramoeba peruans – AGD*

 

Rognkjeks

 • Aeromonas salmonicidia spp. – Atypisk Furunkulose

 

Vet du hva du ønsker å analysere for? Bestill PCR analyser for fiskehelse

Les også vår oversikt over fiskesykdommer, og les mer om PCR-screening av fisk. 

 

Næringsmiddelhygiene

Bakterier:

 • Salmonella spp.
 • Listeria Monocytogenes.

 

Ønsker du å bestille PCR analyser av næringsmiddel, ring oss på 75 56 63 00 eller send epost til firmapost@labora.no.

 

Vann

Bakterier:

 • Legionella pneumophila

 

Ønsker du å bestille PCR-analyser av Legionella, ring oss på 75 56 63 00, eller send epost til firmapost@labora.no.