ADMINISTRASJON

Karianne Jakobsen

Daglig leder
Telefon: 916 75 104
E-post: Karianne

Inger Alstad

Laboratorieleder
Telefon: 907 60 139
E-post: Inger

Toril Amalie Furnes

Resepsjon/kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 952 70 224
E-post: Toril

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

Bjørnar Skjemstad

Fagleder mikro
Salg- og markedsansvarlig
Telefon: 902 59 961
E-post: Bjørnar

Amund Johnsen

Teknisk ansvarlig mikro
Telefon: 951 95 204
E-post: Amund

Jorunn Rasch

Ingeniør, mikro
Telefon: 902 38 871
E-post: Jorunn

Åse Jensen

Faglaborant, mikro
Telefon: 902 38 871
E-post: Åse

Torunn Maurstad

Avdelingsingeniør, mikro
Telefon: 902 37 871
E-post: Torunn

Lasse Jakobsen

Avdelingsingeniør, mikro
Telefon: 902 38 871
E-post: Lasse

Maria K. Eilertsen

Faglaborant, mikro
Telefon: 902 38 871
E-post: Maria

LABORATORIUM KJEMI

Kari Eidem

Fagleder kjemi
Telefon: 481 49 594
Epost: Kari

Svein Harald Hammer

Teknisk ansvarlig prøvetaking avløp
Avdelingsingeniør kjemi
Telefon: 902 44 659
Epost: Svein Harald

Ida Jørgensen

Avdelingsingeniør kjemi
Kvalitetsleder/IKT ansvarlig
Telefon: 900 77 685
Epost: Ida

Monica Nilsen

Avdelingsingeniør Kjemi
Telefon: 902 45 741
Epost: Monica

Mayada Mustafa

Laboratorietekniker kjemi
Telefon: 902 45 741
Epost: Mayada

Hans Bertheussen

Faglaborant, kjemi
Telefon: 902 45 741
Epost: Hans

FISKEHELSEPERSONELL

Eirik Wilkinson

Fagleder fiskehelse, Veterinær
Telefon: 970 43 836
Epost: Eirik

Anniken Sørflaten

Fiskehelsebiolog
Telefon: 481 88 533
Epost: Anniken

Helene Kvam

Fiskehelsebiolog
Telefon: 920 28 751
Epost: Helene

Kari Kaasen McDougall

Veterinær, fiskehelse
Telefon: 454 58 640
Epost: Kari

PATOGEN NORD

Jim Ness

Avdelingsingeniør PatoGen Nord
Telefon: 902 38 871
Epost: Jim