Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Akkreditert laboratorium

Labora fikk innvilget sin første akkreditering den 20.06.1995 av Norsk akkreditering etter internasjonal standard ISO 17025 med registreringsnummer TEST 037.

Hva laboratoriet til Labora er akkreditert for kan du se i vårt eget akkrediteringsdokument. Vi er også godkjent for fleksibel akkreditering.

 

Akkreditert fiskehelsetjeneste

Som landets andre fiskehelsetjeneste, og den aller første på hygienekontroll på brønnbåter, er nå vår helt egen fiskehelsetjeneste akkreditert.

Akkrediteringsdokumentet for fiskehelse ble utstedt 10.01.2020 og bekfrefter at Labora AS oppfyller kravene for akkreditert virksomhet i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020.

 

Ofte er det sett krav i internkontroller og forskrifter som våre kunder må følge, at analysene og tjenestene skal være akkreditert. Akkreditering er et kvalitetsstempel på at laboratoriet og fiskehelsetjenesten vår tilfredsstiller gitte krav fra et nasjonalt og internasjonalt anerkjent akkrediteringsorgan. At vi er akkreditert innebærer at laboratoriet har høyt kvalifiserte fagfolk med spisskompetanse, et kvalitetssystem som er i samsvar med internasjonale standarder og rutiner som stiller krav til alle ansatte, utstyr og prosedyrer.

 

Global GAP og ASC

5. mai 2020 kom det endelige beviset på en lang jobb fremover mot Global GAP Aquaculture-sertifisering:

Labora AS – samsvarserklæring Global GAP og ASC – 2022

Det bekreftes at Labora AS har utarbeidet og implementert et
kvalitetssystem og at vår gjennomgang viser at Labora AS sitt
kvalitetssystem er i samsvar med kravene i:
• Global G.A.P Integrated Farm Assurance – All Farm Base –
Aquaculture Module – Version 5.2.
• GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP)
– Version 1.3
• ASC Salmon Standard – Version 1.

Oslo 5. mai 2020

 

 

Miljøfyrtårnsertifisering

Labora er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at vi tar miljøansvar og jobber systematisk med miljøtiltak i arbeidshverdagen. Labora AS – Miljøfyrtårn for 2021 beskriver våre tiltak og målsetning for miljøtiltak.