Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

AKKREDITERINGSDOKUMENT

Labora fikk innvilget sin første akkreditering den 20.06.1995 av Norsk akkreditering etter internasjonal standard ISO 17025 med registreringsnummer TEST 037. Ofte er det sett krav i internkontroller og forskrifter som våre kunder må følge, at analysene skal være akkreditert. Akkreditering er et kvalitetsstempel på at laboratoriet vårt tilfredsstiller gitte krav fra et nasjonalt og internasjonalt anerkjent akkrediteringsorgan. At vi er akkreditert innebærer at laboratoriet har høgt kvalifiserte fagfolk med spisskompetanse, et kvalitetssystem som er i samsvar med internasjonale standarder og rutiner som stiller krav til alle ansatte, utstyr og prosedyrer. Labora tilfredsstiller kravene i Norsk Standard NS-EN ISO/IEC 17025. Hvert år gjennomfører Norsk Akkreditering en revisjon av Labora for å kontrollere at vi fortsatt oppfyller kravene til å være akkreditert. Hva Labora er akkreditert for kan du se i vårt eget akkrediteringsdokument. Når en analyse utføres akkreditert kan kunden være trygg på å motta sikre resultat med høy kvalitet. Labora er også godkjent for Fleksibel akkreditering. De analysene og metodene vi ikke er akkreditert for, holder også høy kvalitet. Vi ønsker hele tiden å møte våre kunders behov, og ser kontinuerlig på muligheter for å akkreditere andre analyser og metoder.

MILJØFYRTÅRN

Labora er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at vi tar miljøansvar og jobber systematisk med miljøtiltak i arbeidshverdagen. Klima- og miljørapporten for 2017 beskriver våre tiltak og målsetning for miljøtiltak.