Labora AS – samsvarserklæring Global GAP og ASC – 2021 – utvidet