Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

PatoGen Nord

FELLES SATSING FOR BEDRE FISKEHELSE

Bodøselskapet Labora startet 1.januar 2018 nytt selskap sammen med konkurrenten Patogen. Det nye selskapet som har fått navnet PatoGen Nord og vil tilby havbruksnæringen et større spekter av analyser, og dermed bedre informasjon om sykdomstilstanden hos fisken.

KOMPETANSE

Labora er Nord-Norges største laboratorium og en fiskehelsetjeneste med lang fartstid. De har holdt folk og næring i nord trygg og frisk i 60 år. De har analysert alt fra drikkevann, næringsmidler, produksjonsmiljø, slakteri, miljøstasjoner, dusjanlegg og drikkevann til skip; alt hvor det det skal være hygienisk og trygt. Nå starter de sammen med konkurrenten PatoGen i Ålesund, et nytt selskap i Bodø, for å tilby oppdrettsnæringen i nord enda bedre kompetanse på fiskehelse.

ØKONOMISK KREVENDE

‒ Vi ønsket å videreutvikle kompetansen innen PCR-analyser hvor vi kartlegger om fisk er bærer av sykdom før den blir klinisk syk. Med den utviklingen som skjer i markedet, og de ressurser vi rår over til forskning, vil det ikke være mulig for oss å klare dette alene, sier daglig leder Karianne Jakobsen. Det var derfor naturlig for Labora å søke samarbeid med den største aktøren i markedet for å gi kundene et bedre tilbud. Det er kun PCR-analyser de nå flytter over i et felles selskap. De øvrige tjenestene innen fiskehelse, vann, miljø og næringsmidler vil fortsatt skje i regi av Labora.

INTERNASJONALT

PatoGen med sine 40 ansatte har utviklet analysemetoder som har vakt oppsikt internasjonalt. Sammen med Labora etablerer de nå Patogen Nord. PatoGen har en klar visjon om å være i verdensklasse innen marin bioteknologi, og markedsledende leverandør av analyser for oppdrettsnæringen. Det gjør at næringen kan forebygge smitte av sykdommer og foreta tiltak mens fisken går i merdene, og dermed redusere risikoen for tap.

BEDRE TILBUD

‒ Samarbeidet med Labora vil gi våre felles kunder et bedre tilbud. De vil også dra nytte av det sterke forsknings- og kompetansemiljøet vi har i Ålesund, sier administrerende direktør Jørn Ulheim i PatoGen. Gjennom samtaler med Labora kom de fort fram til at de kunne gjøre noe i felleskap, og vil fra nyttår ha et slagkraftig selskap med stor markedsandel på plass. For oppdrettsnæringen i Nord-Norge er etableringen av PatoGen Nord godt nytt. PCR-teknologien er blitt en standard for å avdekke sykdom hos fisk.

MILJØ

Patogen Analyse vil ha 60 prosent av aksjene i Patogen Nord og Labora 40 prosent. ‒ De kommende generasjoner skal ha de samme mulighetene til bruk av miljøet som oss. Ressursene i naturen må ikke beskattes slik at miljøet svekkes, og PatoGen Nord skal derfor arbeide for å bevare disse, sier Ulheim.