Åse Emblem
Fagleder PatoGen Nord
Telefon: 944 39 512
Epost: Åse

Jim Ness
Avdelingsingeniør PatoGen Nord
Telefon: 902 38 871
Epost: Jim

Nettside PatoGen