Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Tilsyn med drikkevann i skip

Drikkevann ombord

Drikkevannsforsyningen ombord i et skip skal følge kravene i drikkevannsforskriften.

Det er endel flere krav til vannforsyningen i skip som produserer drikkevann ombord enn til vannforsyningen i skip som bunkrer drikkevann som er hentet fra land uten noen form for vannbehandling om bord i skipet.

Planer og analysetjenester

For å ivareta en god rutine rundt prøvetaking av drikkevann anbefaler vi en prøvetakingsplan som gjelder for et helt år av gangen. På den måten sikrer man kontinuitet i prøvetakingen uanhengig av prøvetakingfrekvens.

Relevante analysepakker

Prøvegruppe A

  • pH, farge, konduktivitet, turbiditet, kimtall, koliforme bakt., e. coli, int. enterokokker, lukt og smak

Skipspakke

  • pH, farge, konduktivitet, turbiditet, kimtall, koliforme bakt., e. coli, int. enterokokker, jern og kobber

Skip som bunkrer drikkevann uten vannbehandling ombord

Skip uten produksjon eller behandling av drikkevann ombord har ikke et vannforsyningssystem, og derfor heller ingen vannverkseier etter drikkevannsforskriften. For disse skipene gjelder derfor ikke kravene som er rettet til vannverkseieren i drikkevannsforskriften.

Tekniske installasjoner som fordeler eller oppbevarer drikkevannet på sjøfartøyer som bunkrer drikkevann kalles internt fordelingsnett. Drikkevannsforskriftens krav til eiere av internt fordelingsnett gjelder på skip som bunkrer vann når dette ikke behandles etter bunkring. Eieren av internt fordelingsnett skal sikre at det interne fordelingsnettet ikke gjør drikkevannet mindre helsemessig trygt. Regelmessige drikkevannsprøver er en måte å vise at dette kravet er oppfylt.

Skip hvor det produseres drikkevann ombord

Skip hvor det produseres drikkevann ombord har et vannforsyningssystem og en vannverkseier etter drikkevannsforskriften. Dette gjelder også for bunkring av vann som behandles før konsum. I de fleste tilfellene fungerer eieren av skipet som vannverkseier. Dette innebærer et krav om analyser av vannet ombord. Drikkevannsforskriften har også krav om plangodkjenning av vannforsyningssystem som produserer minst 10 m3 drikkevann per døgn.

Mer informasjon finnes i Folkehelsinstituttets veileder Drikkevann offshore.