Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Laboratorieanalyser

DRIKKEVANN

Vann er verdens viktigste næringsmiddel. Laboratoriet mottar drikkevannsanalyser fra private og offentlige vannkilder. Vi analyserer for flere mikrobiologiske og kjemisk-fysikalske parametere i drikkevann. Laboratoriet jobber for å bevare helsen din med å sørge for at vannet er hygienisk, trygt, klart, smaker godt og ikke lukter vondt.

SJØVANN

Rent sjøvann er viktig for en optimalproduksjon i oppdrettsnæringen, fiskeindustrien, i prosessanlegg og for øysamfunn som bruker avsaltet sjøvann som drikkevann. Laboratoriet vårt analyserer sjøvann for mange ulike parametere innen mikrobiologi og kjemi.

BASSENG/DUSJANLEGG

Badegjester forventer at svømmebassenget er rent og trygt. Ingeniørene våre kjenner til alle forskrifter for prøvetaking av basseng/dusj, og kan skreddersy laboratorieanalyser tilpasset ditt anlegg.

LEGIONELLA

Forebygg legionellasmitte og hold dine gjester friske og trygge. Laboratoriet vårt utfører mikrobiologiske analyser for å avdekke eventuelle legionellabakterier og amøber fra dusjanlegg, basseng, boblebad, VVS-anlegg, klimaanlegg med luftfukting, m.m.

AVLØPSVANN

Avløpsvann må renses før det slippes ut i vann/sjø. Virksomheten er lovpålagt å rapportere hvor mye avløpsvann, og hva slags stoffer som slippes ut i miljøet. Ingeniørene hos Labora kjenner forskriftene, og er kvalifiserte for akkreditert prøvetaking av avløpsvann.

MILJØ/FORURENSNING

For mye utslipp kan føre til ødeleggelser i miljøet og helsefare, og kan straffes med bøter til den ansvarlige virksomheten.I laboratoriet vårt analyserer vi for mange ulike parametere innen kjemiske- og mikrobiologiske analyser, og tilbyr flere ulike miljøanalyser.

NÆRINGSMIDLER

Kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Server trygg mat som ikke inneholder sykdomsfremkallende bakterier. Kjemisk og mikrobiologiske analyser av fisk, kjøtt, melk, ost og flere råvarer. Laboratoriet kvalitetssjekker også hygiene i produksjonsmiljø og utstyr.

PCR 

Laboratoriet bruker PCR-analyse for på en rask og effektiv måte å identifisere utvalgte sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter i levende fisk og næringsmidler. Vi bruker også PCR for å avdekke om det finnes legionella i vann og intracellulært i amøber.

 RÅDGIVNING/KURS

Trenger du hjelp til å tolke prøveresultat, risikokartlegging, lage internkontroller, eller få en oversikt over forskrifter og lover? Vi tilbyr konsulenttjenester, kursing og kvalitetssikring for forskjellige bransjer.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 • Hvorfor lukter vannet mitt vondt?

  Av og til kan det forekomme uønsket lukt på drikkevannet. De fleste spørsmålene vi får er «hvorfor lukter vannet mitt som råtne egg/svovel, myr/jord eller olje/metall?».

  Lukter vannet som råtne egg/svovel, kan det være at vannet treng å luftes. Snakk med rørlegger/de som boret brønnen om problemstillingen.

  Lukter vannet myr/jord, er det ofte overflatevann som ligger i nærheten av en myr eller noe fra grunnen/jorden som har kommet i drikkevannskilden. Typisk sjekker laboratoriet vårt da for humus/farge, pH og organisk stoff i vannet. Bestill vannanalyse. Det kan også variere etter sesong og værvariasjoner om vannet lukter myr/jord.

  Lukter vannet olje/metall, kan det enten være en lekkasje i nærheten til din drikkevannskilde, industri som lagrer olje/oljefat i bakken, eller det kan være noe i rørene. Ta kontakt med kommunen for å høre om det har vært en lekkasje i nærområde. Om det ikke har vært lekkasje, ta kontakt med en rørlegger. Vi kan analysere vannet i laboratoriet vårt og se hvilke metaller som befinner seg i det, se bestill vannanalyse. Vi kan også analysere vannet for olje.

 • Hvorfor smaker vannet mitt vondt?

  Av og til kan det forekomme bismaker på drikkevannet.

  Ofte kan smaken minne om myr/jord eller olje/metall. Se svar over for å lese hva som kan være årsaken.

 • Hvorfor er vannet mitt brunt?

  Om drikkevannet har en brunlig farge, kan det være at det er tilsig fra myr eller overflatevann som har kommet inn i rørene (humus). Det kan også skyldes høye verdier av jern/mangan i vannet. I laboratoriet vårt analyser vi vann for humus og jern/mangan, bestill vannanalyse.

 • Hvorfor blir ikke glassene mine rene etter å ha vært i oppvaskmaskinen?

  Dette kan skyldes høyt innhold av kalk(kalsium + magnesium) i vannet. Ulemper med kalk er at det legg et belegg på varmeelement i varmtvannstanken + kaffetraktere, og korter ned produktets levetid. Får du vann fra et vannverk kan du kontakte ansvarlig for vannverket og sjekke hvor hardt vannet er, og behandle med å tilsette salt i oppvaskmaskinen. Har du privat drikkevannskilde kan du sende prøve til laboratoriet vårt for å sjekke kalk verdier i vannet. Hvor mye salt som skal i oppvaskmaskinen, vil stå i bruksanvisning. Sjekk også informasjon om kalsium.

 • Hvordan vet jeg at drikkevannet mitt er trygt å drikke?

  Det er vanskelig å vite om det er trygt å drikke vannet uten å vite hvilke og hvor mye mikrobiologiske og kjemiske parametere som er i det. Disse vil alltid være tilstede naturlig i vannet, men man må ha oversikt over mengden og om det går under eller over grenseverdiene. Om vannet for eksempel inneholder mikrobiologiske bakterier som ecoli, intestinale enterokokker og/eller koliforme bakterier, kan du bli akutt syk. Om vannet inneholder mye uønskede kjemiske forbindelser, vil det over lengre tid være helseskadelig. I laboratoriet vårt analyserer vi for flere ulike parametere innen mikrobiologi og kjemi, og kan hjelpe deg å tolke resultat og anbefale behandlinger.

 • Bør jeg analysere vannet mitt hjemme?

  Drikkevannsforskriften stiller ulike krav til hvor ofte en skal ta vannprøver, avhengig av størrelse på vannverk. Vannverkseier med minst 2 abonnenter over 10 kubikk pr døgn, må gjennomføre minst en vannprøve årlig. Har du privat brønn hjemme eller på hytta som du ikke deler med noen, er du ikke lovpålagt å kontrollere drikkevannet. Vi i Labora vil likevel anbefale deg å ta prøve av drikkevannet minst en gang i året. Vann er verdens viktigste næringsmiddel og bør derfor regelmessig analyseres for de stoffer som kan ha betydning for helsen. Bakterieinnhold, pH, ledningsevne, farge og turbiditet (klarhet) bør undersøkes og helst ved forskjellige årstider. Les også 5 gode grunner til å teste drikkevannskvalitet.

 • Hva bør jeg sjekke i drikkevannet mitt?

  Bakterieinnhold, pH, ledningsevne, farge og turbiditet (klarhet) bør undersøkes og helst ved forskjellige årstider. Vi anbefaler også en lukt og smak test. Les også «vit hva du drikker».

 • Hva er kimtall?

  Kimtall er naturlige vann og jordbakterier. Kimtall omfatter naturlig forekommende mikroorganismer (bakterier, sopp, gjær) som finnes i jord, næringsrikt vann, på planterester, i slam/belegg osv. Høye verdier for kimtall har vanligvis ingen helsemessig betydning, men kan indikere biofilmdannelse på ledningsnettet. I borebrønner vil ofte kimtallet være høyt de første månedene etter boring uten at dette regnes som et helsemessig eller bruksmessig problem. Det anbefales å tappe mye vann fra nyboret brønn og det kan ta mange måneder før kimtallet stabiliserer seg. Høyt kimtall kan påvirke vannkvaliteten med tanke på farge, lukt og smak.

 • Jeg har fått kokevarsel, hva gjør jeg nå?

  Hvis vannverket ditt har fått beskjed om at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, kan vannet gi deg sykdom. Vannverket vil da sende ut kokevarsel. Koking av vannet vil drepe virus, parasitter og bakterier. Vannet bør fosskoke i minst 1 min. Alt vann som drikkes må være kokt.

  I tillegg til drikkevann, er det en fordel å bruke kokt vann til:

  All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100°C

  Kaffe, kaffetrakteren koker ikke vannet.

  Isbiter

  Skylling av salat, frukt og grønnsaker som ikke skal kokes.

  Tannpuss.

  Ukokt vann kan brukes til:

  Koking av mat

  Håndvask

  Dusjing (pass på å ikke svelg vann og vær forsiktig med eldre/småbarn og folk med dårlig immunforsvar)

  Oppvaskmaskin

  Klesvask

  Renhold i hjemmet.

  (kilde: folkehelseinstituttet)

 • Hva er forskjellen på blå og røde prøvetakingsflasker?

  Mikrobiologiske prøveflasker har rød kork. NB! Rødt betyr ikke varmt vann.

  Kjemiske prøveflasker har blå kork. NB! Blått betyr ikke kaldt vann.

  Les mer om merking og håndtering av disse flaskene under bestill drikkevannsanalyser.

 • Hva er Legionella?

  Legionellabakterier er naturlige vannbakterier som finnes i små mengder i naturen. Bakterien kan blomstre opp alle plasser med stillestående vann med temperaturer rundt 25-40 °C og der den har tilgang til næringsstoffer. Legionella blir overført via aerosol (mennesker som puster inn små vanndråper), som dannes fra vannbaserte anlegg som for eksempel dusjer, kjøletårn, fontener, VVS-anlegg, klimaanlegg med luftfukting og basseng m.m. (kilde: folkehelseinstituttet)

  Les mer om legionella på folkehelseinstituttet sine sider.

 • Kan man bli syk av Legionella?

  Legionella kan forårsake to sykdommer; legionærsykdom og pontiacfeber. Legionærsykdom er en lungebetennelse, som kan forårsake hodepine, muskelsmerter, slapphet, feber, magesmerter og tørrhoste. Det er vanskelig å skille Legionærsykdom fra andre lungebetennelser. Pontiacfeber er vanligvis en mild influensa med feber, hodepine og muskelsmerter. Legionella smitter ikke mellom mennesker. Legionærsyke kan være en svært alvorlig og dødelig sykdom, spesielt hos eldre, småbarn og mennesker med dårlig immunforsvar. Det er derimot en svært sjelden sykdom, gjennomsnittlig varsles det rundt 40 tilfeller av legionærsykdom pr år i Norge.

  (kilde: folkehelseinstituttet)

 • Hvordan påvise Legionella?

  Det er ingen enkel måte å teste for legionella, du må sende inn en prøve til et laboratorium. I laboratoriet vårt utfører vi mikrobiologiske analyser av Legionellabakterier både ved dyrkningsmetode og PCR metode. Nyere forskning viser at Legionella er avhengig av amøber for langtidsoverlevelse i tekniske vannsystemer. Amøber finnes overalt der det er biofilm. Legionellabakteriene kan bruke amøber som vertsceller til å få beskyttelse og til å forøke seg inni amøben. Amøber tåler både klor og varmebehandling ved at de går inn i en cystefase. Når behandlingen er over og når bakteriene på innsiden er blitt tallrike nok, får de amøben til å sprekke. Da frigjøres bakteriene i vannet.

  I Labora tilbyr vi analyse på PCR for Legionella pneumophila. Dette er bakterietypen som oftest er forbundet med alvorlig sykdom eller dødsfall. Ved PCR metode kan analysesvaret og svaret være ferdig samme dag som prøven leveres inn til laboratoriet. Den tradisjonelle Legionellametoden på skål har en analysetid på opptil 12 dager. Vi anbefaler analyse for amøber som tilleggsanalyse istedenfor dagens kimtallundersøkelse. Kimtallsundersøkelsen sier ikke noe om tilstedeværelse av Legionellabakterier da Legionellabakterien ikke vokser fram i kimtallsundersøkelsen. Den forteller bare om generelle vann og jordbakterier, men det er ingen sammenheng med kimtallsverdien og påvisning av Legionella. Man kan derimot se en sammenheng mellom amøber og Legionellabakterier. Påvisning av amøber viser at det er biofilm i anlegget, og ved påvisning av amøber kan vi analysere amøben for å se om det er Legionella pneumophila inni amøben. Labora er foreløpig det eneste laboratoriet i Norge som analyserer kommersielt for amøber og for Legionella pneumophila intracellulært i amøber.  Bestill legionella analyse.

 • Kan jeg ha Legionella i dusjen hjemme?

  Dusjen hjemme er den mest vanlige smittekilden for Legionella.

 • Hvordan forebygger jeg Legionella i dusjen hjemme?

  Man bør sørge for at temperaturen i varmtvannsledningene holder over 60°C, og at temperaturen i varmtvannsberederen holder 70°C. Et forebyggende tiltak kan være å spyle igjennom dusjen med 70°C vann i 5 minutter 5 ganger i året, og bare la varmt vann renne igjennom regelmessig. En kan også behandle dusjhoder og slanger med husholdningsklorin. Det er lurt å gjøre en behandling før man bruker dusjen etter en ferie. Boblebad bør behandles med husholdningsklorin månedlig.

  (kilde: folkehelseinstituttet)

 • Jeg har fått påvist Legionella, hva nå?

  Har du fått påvist Legionellabakterier i varmtvannledningene eller i varmtvannsberederen hjemme, se spørsmål over for samme fremgangsmåte som ved forebygging. Ved store utbrudd av Legionella, vil lokale helsemyndigheter med eventuell bistand fra folkehelseinstituttet rykke ut.

 • Jeg skal på ferie til utlandet, hva kan jeg gjøre for å unngå Legionella?

  Noen hoteller i utlandet kan ha dårlig vedlikeholdte varmtvannssystemer, og kan føre til smitte av Legionellabakterier. Et tips er å la det renne varmtvann fra dusjen i cirka 1 min før du går inn, og bruke lav styrke på vannet.