Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

TEST DITT DRIKKEVANN

Friskt og godt vann er et av våre viktigste næringsmiddel. Om du har privat vannforsyning, er regelmessig kontroll av drikkevann viktig for å opprettholde kvaliteten.

Last ned avtaleskjema for vannprøver og fyll inn så nøye som mulig. Legg ved skjemaet i epostbestilling. Du kan også skrive ut skjemaet og sende det sammen med prøvene.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om utfylling av skjema, ring oss på 75 56 63 00 eller send epost til firmapost@labora.no.

 

Veiledning for utfylling av skjema:

 • Råvann: Ubehandlet vann som ikke er kommet inn på ledningsnettet enda.
 • Ubehandlet drikkevann: Vann som ikke er behandla gjennom for eksempel filter/kjemisk rensing (klor, UV behandling m.m.)
 • Rentvann: Rett etter rensing av vannet, før det går ut på ledningsnettet.
 • Nettvann: Vann som er på ledningsnettet.

Innsending av prøver:

Prøver som skal analyseres må varsles oss dagen før innsending.

Sender du prøver til oss via post, kan de sendes mandag til torsdag (prøver må være ankommet laboratoriet helst innen 12 timer og senest 22 timer etter prøveuttak).
Du kan også komme innom laboratoriet med prøver i åpningstiden vår (på fredager må prøver være inne før kl 12.00).

Prøveuttak av vannprøve

Prøvetakingsflasker er inkludert i analyseprisen. Flasker kan hentes hos Labora, eller vi kan sende flaskene pr post (fraktkostnad etterfaktureres kunde). For analysepriser og bestilling av prøvetakingsflasker ring oss på 75 56 63 00 eller send epost til firmapost@labora.no.

Oppgi informasjon i epost bestilling: kontaktinformasjon, leveringsadresse for prøveutstyr, forventet innsending av prøve, antall prøvepunkt og beskrivelse av hvilket vann som analyseres og hva det skal analyseres for.

Riktig utført prøvetaking og transport av prøven til laboratoriets mottak er en forutsetning for at analyseresultatet skal gi riktig grunnlag for problemløsning. Resultatet gir kun opplysninger om den innleverte prøven. Prøveuttak må avtales med laboratoriet. Valg av prøvetakingssted skal foretas med stor omhu og bør være avpasset i forhold til målsettingen med undersøkelsen. Konsulter gjerne laboratoriet om du er usikker.

Hvor ofte må jeg ta drikkevannsprøver?

Drikkevannsforskriften stiller ulike krav til hvor ofte en skal ta vannprøver, avhengig av størrelse på vannverk. Vannverkseier med minst 2 abonnenter over 10 kubikk pr døgn, må gjennomføre minst en vannprøve årlig. Har du privat brønn hjemme eller på hytta som du ikke deler med noen, er du ikke lovpålagt å kontrollere drikkevannet. Vi i Labora vil likevel anbefale deg å ta prøve av drikkevannet minst en gang i året, med hensyn til egen helse.

Laboratoriet vårt anbefaler å undersøke drikkevannet ved forskjellige årstider, da klima og værforhold forandrer seg. En rekke kjemiske og mikrobiologiske parametere tilføres naturlig i vannet av både atmosfæren og fra bakken. Noen forurensinger er menneskeskapte, andre er skapt av geologiske eller meteorologiske forhold. Vann er verdens viktigste næring og bør derfor regelmessig analyseres for de stoffer som kan ha betydning for helsen. Bakterieinnhold, pH, ledningsevne, farge og turbiditet (klarhet) bør undersøkes regelmessig.

Hvilke analyser skal jeg velge?

Drikkevannsforskriften stiller krav til at disse analysene må gjøres pr prøve:

Mikrobiologiske analyser

 • Kimtall
 • Koliforme bakterier
 • coli
 • Intestinale enterokokker

Kjemiske analyser

 • pH
 • Farge
 • Turbiditet
 • Ledningsevne/Konduktivitet

I tillegg skal en sensorisk analyse (lukt og smak) gjennomføres. Vårt eget testpanel lukter og smaker på drikkevannet.

I tillegg til de lovpålagte analysene, anbefaler vi også disse analysene om du ønsker en generell analyse av kvaliteten på drikkevannet:

Mikrobiologiske analyser

 • Clostridium perfringens (ikke grunnvann)

Kjemiske analyser

 • Jern
 • Mangan
 • Nitrat
 • Aluminium
 • Kalsium
 • Magnesium
 • Hardhet

Andre aktuelle analyser

 • CODMn(Humus)
 • Fluorid
 • Klorid
 • Radon
 • Lukt av hydrogensulfid

Les mer om de ulike parameterne og grenseverdier her.

Merking og håndtering av flasker

Merk flasken helst før fylling med vannfast tusj så prøven kan identifiseres med sted, dato, klokkeslett og prøvetaker.

Hold flasken om den nedre enden med den ene hånden og fjern korken med den andre. Flaskemunningen og den delen av korken som kan komme i berøring med vannprøven skal ikke berøres av hender eller på annen måte.

Mikrobiologiske prøveflasker, rød kork: Skal IKKE skylles før fylling. Fyll flasken slik at det gjenstår et tilstrekkelig luftvolum til å sikre god blanding (fyll til merket).

Kjemiske prøveflasker, blå kork: NB! Skyll prøveflasken med vann før den fylles opp. Fyll flasken helt opp (minst mulig luft).

Lukt og smak flasker, glass: NB! Skyll prøveflasken med vann før den fylles opp. Fyll flasken slik at det gjenstår et tilstrekkelig luftvolum til å sikre god blanding.

Kjemiske flasker til utvidet kontroll: 1 liters flasker evt. 2 stk 500 ml flasker med blå kork.

OBS! Laboratoriet kan ikke ta imot prøver som kommer på ikke godkjente prøvetakingsflasker, for eksempel brusflasker, syltetøyglass o.l.

Prøvetaking fra kran

Fjern eventuelle ting som er festet til kranen, eks. sil, slange eller filter. Flamber kranens munning med gassbrenner (eks. lighter) slik at eventuelle mikroorganismer blir drept. Dersom tappepunktet er av plast rengjøres dette og desinfiseres 2 – 3 min i klorløsning eller sprit.

Skru opp kranen maksimalt i 5 – 10 sek, juster så til halvt trykk og la deretter vannet renne til det er sikkert at vannet som sto i stikkledningen fram til kranen er rennt ut. Etter at vannet har rent 3-5 minutter pleier det å være representativt for prøve. Kranen skal ikke stenges og åpnes igjen før prøvetaking.

Prøvetaking fra brønn

For prøvetaking der man rekker ned til vannet med armen skal hendene være nyvasket – eller bedre; man vrenger en ny og ubrukt engangshanske/plastpose over den hånden som skal dyppe flasken.

Hold flasken om den nedre enden med den ene hånden og fjern korken med den andre. Flaskemunningen og den delen av korken som kan komme i berøring med vannprøven skal ikke berøres av hender eller på annen måte. Dykk flasken raskt under overflaten på vannet og før den sakte – med åpningen først – fremover i en sammenhengende bevegelse inntil flasken er nesten full, slik at det gjenstår et luftvolum til å sikre god blanding. Dersom man ikke rekker ned til vannet og f.eks. bruker et spann eller lignende, fylles vann fra spannet over i prøveflasken. Sett på korken.

Oppbevaring og forsendelse av vannprøver

Labora må kontaktes i forkant av forsendelse, ring oss på 75 56 63 00. Prøvene kan sendes mandag til torsdag og tidligst tas ut kl. 10.00 på forsendelsesdagen.

 • Prøvene må være ankommet laboratoriet, helst innen 12 timer og senest 22 timer etter prøveuttak.
 • Prøven holdes kjølig, 5 ± 3⁰C (kjøleskapstemperatur) inntil forsendelse og også under transport (ved bruk av kjøleelement).
 • Ved bruk av Posten/Bring må ekspress over natt benyttes.
 • Labora skal ha beskjed på telefon før kl. 10 den dagen prøvene ankommer Bodø slik at vi kan arrangere henting hos transportør, evt. etterlyse prøver som ikke ankommer som avtalt. Vi tar et hentegebyr for prøver som hentes fra båt, buss etc. (kr 237,- per 2022)

Prøver sendes til postadresse: Labora AS, Klinkerveien 8, 8006 Bodø

Du kan også komme innom laboratoriet med prøver i åpningstidene mandag til fredag kl. 08.00 – 15.30.

Ønsker du å vite mer om risikoer, drikkevannsanalyse, behandlinger og hvilke parametere vi kan analysere for innen drikkevann ring oss på 75 56 63 00 eller send epost til firmapost@labora.no.

Våre ingeniører kjenner til drikkevannsforskriften og kan i samarbeid med kunde utarbeide analysepakker tilpasset din hytte, private brønn m.m. Ved behov lager vi også prøvetakingsplaner/internkontroller for deg og følger opp din internkontroll. Vi er også en god analysepartner om du skulle være uheldig å oppleve avvik, da er vi i beredskap for å lukke det så effektivt som mulig.