E.coli

Escherichia coli

Ved enkelte anledninger har vi de siste årene lest overskrifter i avisene som omhandler barn og syke som har mistet livet etter E.coli-utbrudd.
E.coli er et fellesnavn på en gruppe bakterie som normalt florerer i tarmsystemet til både mennesker og dyr. Bakteriene vi har i kroppen er nyttige for oss og bidrar til å redusere farlige bakterier i systemet. Imidlertid finnes det fire grupper med sykdomsfremkallende E.coli.

Sykdomsfremkallende E.coli

EHEC – EnteroHemoragisk E.coli er den typen som er mest utbredt og omtalt. Denne bakterien fører til diarè, litt feber og i sjeldne tilfeller nyresvikt hos barn. Det er denne som også har ført til dødsfall hos barn i Norge. Ved et par tilfeller har det blitt avdekket at smitten har kommet fra spekemat og kjøttdeig der råvarene har vært forurenset med avføring fra dyr.

De andre tre typene som ikke er så utbredt i Norge er:

EIEC – EnteroInvasiv E. Coli – er vanlig i utviklingsland, og forekommer i Norge bare i spredte tilfeller etter reiser til utviklingsland.

EPEC – EnteroPatogen E. coli – også utbredt i utviklingsland og en av de aller vanligste årsakene til bakterieinfeksjoner i tarm hos befolkningen i disse landene.

ETEC – EnteroToksisk E. Coli – er en hyppig årsak til diaré hos barn i utviklingsland, og en av de hyppigste årsakene til diaré hos turister.

E.coli i drikkevann?

E.coli-bakterier kan forekomme i drikkevannet vårt. Det kan være forurensing fra dyr i selve drikkevannskilden eller tilsig av avløpsvann i utette rør. En sjelden gang kan det være tekniske feil som gjør at urent vann kommer inn på ledningsnettet. Heldigvis har de fleste små, og alle store, vannforsyninger gode rutiner på kontroll av vannet. Dersom en prøve hos oss gir utslag for E.coli ringer vi ut med svaret så fort vi vet det. Tidligere ringte vi ut kokevarsel i slike tilfeller, men etter innføring av den nye Drikkevannsforskriften ligger dette ansvaret nå på vannverkseiere.

I rapporten vi sender ut etter endelig verifisering står følgende setninger:

“VURDERING AV DRIKKEVANNSKVALITET”

Vi viser til Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2017, og gjør oppmerksom på at det er gjort funn av E.coli og/eller intestinale enterokokker som ikke er i samsvar med kravene i  5 første ledd, eller tiltaksgrensene i vedlegg 2. I henhold til §§ 23 og 24 har vannverkseier opplysningsplikt til abonnentene og Mattilsynet ved mistanke om avvik som kan utgjøre en helsefare. Vi anbefaler oppfølging iht Folkehelseinstituttets råd om kokevarsel ved forurensing av drikkevann:  FHI

Hva innebærer dette?

Vannverkseierne blir oppfordret til å følge råd fra FHI. Det er utarbeidet et flytskjema som skal avdekke om det:

1) har skjedd noe unormalt på ledningsnettet eller i vannbehandlingen og

2) om funnet bekreftes av en ny prøve.

Vannverkseiere som følger anbefalingene vil anbefale alle sine abonnenter å koke drikkevannet sitt frem til det er levert to rene prøver.

Ved spørsmål vedrørende kokevarsel, E.coli eller rutiner rundt vannverk og varsling – ta kontakt med oss på telefon eller mail.

 

kilder: www.nhi.no og www.fhi.no