En unik fiskehelsetjeneste

“Langt der ute i det nordnorske havgapet, sammen med lavt svevende havørner og spretne lakser, finner du veterinærene og fiskehelsebiologene våre. De står på merdkanten og hilser på fisken som hopper opp for å si hei, og hjelper dem som ikke har energi til å hilse på.

En fiskehelsetjeneste med et akkreditert laboratorium i ryggen, erfarne veterinærer og fiskehelsebiologer med omfangsrik kjennskap til utfordringene i bransjen og de lokale forholdene. Med over 30 års erfaring innen fiskehelse og velferd, vet vi hva som skal til for å holde fisken frisk.”

Fiskehelsetjenesten til Labora består av fem dyktige ansatte. Avdelingsleder Eirik Wilkinson er veterinær med lang fartstid. Sammen med seg har han veterinær Kari og tre fiskehelsebiologer – Anniken, Helene og Kristian.

Unik fiskehelsetjeneste

Det er tre ting som gjør denne avdelingen unik innenfor sin bransje;

Det å kunne komme rett inn fra anlegg med vannprøver og overlevere dem til resepsjonen er suverent. Kundene slipper utfordringer med frakt og analyseresponsen tar kortere tid. Med flinke ingeniører man kan rådføre seg med er det enda lettere for fiskehelseavdelingen å kunne rådføre kunder om, for eksempel, vannkvalitet.

  • Nærheten til PatoGen Nord.

Labora og PatoGen i Ålesund startet et felles firma, PatoGen Nord i januar i år. De siste månedene har nye lokaler for PatoGen-analyser blitt satt opp i Bodø og nå i sommer starter kjøringen av de første prøvene.

  • Lang erfaring.

Avdelingsleder Eirik Wilkinson ble ansatt for første gang i Labora i 1986. Den gang het vi Næringsmiddeltilsynet i Salten og mye har endret seg siden den gang. Imidlertid har et lite dykk i arkivet – og i Eiriks hukommelse – gitt oss bekreftelse på at mange av de som er kunder i dag også hadde en relasjon til oss for over 30 år siden.

Variert arbeidshverdag

Den største kundegruppen vår driver innen lakseoppdrett og det er dermed laks og smolt vi jobber aller mest med. Men; fiskepersonellet hos Labora jobber også med rognkjeks, steinbit, røye og stør.

Vi har ved en tidligere anledning bedt dem om å oppsummere sine arbeidsoppgaver og dette er noen av svarene vi fikk:

“Foretar fiskehelsearbeid for våre kunder i oppdrettsnæringen etter kundenes ønsker og forskriftenes krav. Samt brønnbåtkontroller, holder kurs og litt av hvert annet oppdrettsrelatert.”

“Tilsyns med akvakulturanlegg i Salten. Jeg har mine faste oppdrettsanlegg jeg følger opp, med alt fra helsebesøk og resepter, til rådgivning og spesielle oppdrag som lusebehandlinger. I tillegg blir det litt konferanser, kurs og prøvetaking.”

“Samme som Kari!” Det vil si en god blanding av ulikt feltarbeid og gjerne så lite kontortid som mulig 🙂

“Mine arbeidsoppgaver er å passe på at fisken har det bra, ta ut prøver og holde kurs. Har også mine faste anlegg jeg følger opp. ”

 

For å vite enda mer om fiskehelsetjenesten er det bare å ta kontakt med oss!

Følg oss på Facebook, send oss en mail eller kom inn oss i Klinkerveien 8.