En variert arbeidshverdag

At de ansatte på fiskehelseavdelingen vår har en variert og aktiv arbeidshverdag er noe vi vet godt. De er ofte ute i all slags vær, innerst i fjordene når floen snur og ytterst på mærdkanten når bølgene slår.

Enkelte dager finner vi dem imidlertid innendørs i varmen og dagen i går var et godt eksempel. Dette sier veterinær Kari om torsdagens arbeidsdag:

“Jeg er i Tromsø på arbeidsmøte i forbindelse med FISHWELL, et nasjonalt prosjekt for å vurdere og dokumentere velferd. Møtet går ut på å samle praktiske erfaringer fra felt og implementere dette i arbeidet videre. Det gjør vi for å gi laksen vår et så godt og trygt liv som mulig. Velferdsvurderinger er en stor del av jobben vår, og vi tar i bruk ulike metoder å vurderer dette nærmest daglig. Dermed er det viktig at vi deltar på slike møter slik at våre erfaringer kan deles videre. Vi plukker også opp mye nyttig fra andre fiskehelsetjenester rundt om i landet.”

Fishwell er et forskningsprosjekt som skal systematisere kunnskap på fiskevelferd. Det er utarbeidet en håndbok kalt “Velferdsindikatorer for oppdrettslaks. Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd”. Møtet Kari deltok på diskuterte blant annet problemstillinger rundt hvordan de ulike fiskehelsetjenestene vurderer velferd og i hvilken grad de allerede bruker håndboken.

Samarbeidsmøtene rundt prosjektet ble avholdt i tre byer i Norge, tre dager på rad. Fra møtet i Tromsø deltok ca 30-35 deltakere og det hadde vært enda større oppslutning i Trondheim og Bergen dagene før.

Samlinger som dette er mye verdt for de som jobber med fiskehelse. Både med tanke på fagutvikling, men også det sosiale aspektet med å utvide nettverket for dem som har samme spennende og varierte arbeidshverdag som fiskehelseavdelingen hos Labora.