Flasker til prøvetaking

Flasker til prøvetaking av vann

Til analysering av vann er det viktig å bruke flasker som er laget til formålet. Flaskene skal være sterile og i noen tilfeller tilsatt virkestoffer. Vi analyserer både drikkevann, bassengvann, brønnvann og sjøvann på våre flasker.

Flasker kan bestilles her.

De vanligste flaskene er på 500ml med blå eller rød kork.

Rød kork – til mikrobiologiske prøver

Denne flasken er steril, og i tillegg tilsatt thiosulfat. Klor i vann dreper bakterier og thiosulfat nøytraliserer klor slik at bakteriene holder seg i live til prøven ankommer laboratoriet. Dette er særlig viktig ved prøvetaking av bassengvann der det ofte er mye klor i vannet. Også dersom vannledning / rørsystem er behandlet med klor, må denne flasken benyttes.

Mikrobiologiske flasker med rød kork skal IKKE skylles før fylling. Videre skal flasken fylles slik at det gjenstår et tilstrekkelig volum til å sikre god blanding.

Blå kork – til kjemiske prøver

Flasken er uten tilsetningsstoffer og er steril. Denne flasken brukes blant annet til kjemiske analyser som pH, farge, konduktivitet, turbiditet og metallanalyser.

Ved fylling av en flaske med blå kork skal flasken først skylles med prøvevannet. Videre skal den fylles helt opp slik at det er minst mulig luft i flasken.

Isprøver og dusjprøver

 

1000ml flaske med rød topp er også tilsatt thiosulfat. Denne flasken brukes hovedsaklig til to ulike formål; prøver av is og dusjanlegg. Tapen som sitter over lokket garanterer at flasken er uåpnet før bruk.

Ved isprøver fylles flasker med is – enten det er isbiter fra en serveringsmaskin eller en industriprøve av is som brukes i et fiskemottak til kjøling av fisk. Flasken fylles godt opp med is, siden volumet krymper når isen smelter.

Ved vannprøver av dusjanlegg fylles flaskene helt opp med vann.

Trenger du oss kan du bestille vannanalyser her.

Har du andre spørsmål eller trenger å få tilsendt flasker til prøvetaking sender du en mail til Labora eller når oss på telefon.