Hvorfor kan vi ikke vaksinere oss fra alle fiskesykdommer?

Vaksiner regnes som det viktigste fiskesykdomsforebyggende tiltaket som er tilgjengelig. Med vaksiner gjør vi immunsystemet til fisken bedre rustet til å bekjempe et smittestoff. Vaksineringen har likevel begrensinger.

Første krav

Første krav til at en vaksine skal virke er at det finnes et smittestoff å bekjempe, sier faglig leder på fiskehelse Eirik Wilkinson. Det vil aldri være mulig å løse f. eks. dårlig smoltifisering eller ryggradsdeformasjoner med vaksiner. For det andre er det lettere å lage vaksiner jo lettere smittestoffet er tilgjengelig for immunsystemet.

Wilkinson sier videre at bakterier som forekommer fritt i fisken er lettest, og de beste vaksineeffektene er mot nettopp slike sykdommer (Kaldvannsvibriose, Furunkulose, etc).

Smittestoff som gjemmer seg inne i celler (virus, enkelte typer bakterier) er mer utfordrende, men gode vaksiner er mulig.

Om smittestoffet befinner seg utenfor fisken, som for eksempel lakselus og sårbakterier, kan det være verre å finne gode vaksiner.

Det vil alltid være en kamp mellom immunsystemet og smittestoffet, også hos godt vaksinerte individ. Hvis smittepresset blir for kraftig, eller hvis fisken er i så dårlig helse at det blir vanskelig å mobilisere en immunrespons, vil sykdom bryte ut, avslutter Wilkinson.