Hvorfor kan vi ikke vaksinere oss fra alle fiskesykdommer?

Vaksiner mot fiskesykdommer

“Vaksiner regnes som det viktigste fiskesykdomsforebyggende tiltaket som er tilgjengelig. Med vaksiner gjør vi immunsystemet til fisken bedre rustet til å bekjempe et smittestoff. Vaksineringen har likevel begrensinger” – Eirik Wilkinson.

Første krav

Første krav til at en vaksine skal virke er at det finnes et smittestoff å bekjempe, sier faglig leder på fiskehelse Eirik Wilkinson. Det vil aldri være mulig å løse f. eks. dårlig smoltifisering eller ryggradsdeformasjoner med vaksiner. For det andre er det lettere å lage vaksiner jo lettere smittestoffet er tilgjengelig for immunsystemet.

Wilkinson sier videre at bakterier som forekommer fritt i fisken er lettest, og de beste vaksineeffektene er mot nettopp slike sykdommer (Kaldvannsvibriose, Furunkulose, etc).

Smittestoff som gjemmer seg inne i celler (virus, enkelte typer bakterier) er mer utfordrende, men gode vaksiner er mulig.

Om smittestoffet befinner seg utenfor fisken, som for eksempel lakselus og sårbakterier, kan det være verre å finne gode vaksiner.

Det vil alltid være en kamp mellom immunsystemet og smittestoffet, også hos godt vaksinerte individ. Hvis smittepresset blir for kraftig, eller hvis fisken er i så dårlig helse at det blir vanskelig å mobilisere en immunrespons, vil sykdom bryte ut, avslutter Wilkinson.