Kokevarsel

Har du fått kokevarsel?

Det kan være forurensing fra dyr i selve drikkevannskilden eller tilsig av avløpsvann i utette rør. En sjelden gang kan det være tekniske feil som gjør at urent vann kommer inn på ledningsnettet. Heldigvis har de fleste vannforsyninger gode rutiner på kontroll av vannet. Dersom en prøve hos oss gir utslag for fekal forurensning ringer vi med en gang. Tidligere ringte vi ut kokevarsel i slike tilfeller, men etter innføring av den nye Drikkevannsforskriften ligger dette ansvaret nå på vannverkseiere.

I rapporten vi sender ut etter endelig verifisering står følgende setninger:

“VURDERING AV DRIKKEVANNSKVALITET”

Vi viser til Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2017, og gjør oppmerksom på at det er gjort funn av E.coli og/eller intestinale enterokokker som ikke er i samsvar med kravene i  5 første ledd, eller tiltaksgrensene i vedlegg 2. I henhold til §§ 23 og 24 har vannverkseier opplysningsplikt til abonnentene og Mattilsynet ved mistanke om avvik som kan utgjøre en helsefare. Vi anbefaler oppfølging iht Folkehelseinstituttets råd om kokevarsel ved forurensing av drikkevann:  FHI

Hva innebærer dette?

Vannverkseierne blir oppfordret til å følge råd fra FHI. Det er utarbeidet et flytskjema som skal avdekke om det:

1) har skjedd noe unormalt på ledningsnettet eller i vannbehandlingen og

2) om funnet bekreftes av en ny prøve.

Vannverkseiere som følger anbefalingene vil anbefale alle sine abonnenter å koke drikkevannet sitt frem til det er levert to rene prøver.

Ved spørsmål vedrørende kokevarsel, vannbakterier eller rutiner rundt vannverk og varsling – ta kontakt med oss på telefon eller mail.

 

kilder: www.nhi.no og www.fhi.no